Nieuwe regels pensioengevendheid van salarisverhogingen

ABP heeft gemerkt dat veel werkgevers nabetalingen aan hun werknemers niet altijd juist verantwoorden. Dan gaat het vooral om salarisverhogingen met terugwerkende kracht. De Pensioenkamer heeft de regels heroverwogen en in september besloten tot nieuwe regels met betrekking tot pensioengevendheid van salarisverhogingen met terugwerkende kracht. Let op: de nieuwe regels hebben al effect op salarisverhogingen met terugwerkende kracht die u in 2017 doorvoert. Bovendien is het belangrijk dat u uw werknemers informeert.

Wat verandert er?

De Pensioenkamer heeft besloten om het pensioenreglement aan te passen. De verandering houdt in dat vanaf 2017 bij een salarisverhoging met terugwerkende kracht tot op of eerder dan 1 januari van enig jaar de gehele salarisverhoging op jaarbasis pensioengevend is in het daaropvolgende jaar. Voor het eerst dus in 2018.

Voorbeeld 1
Het zogenaamde peildatuminkomen van uw medewerker is op 1 januari 2017 € 60.000, dus € 5.000 per maand. Het salaris van uw medewerker wordt per 1 juni 2017 met terugwerkende kracht naar 1 december 2016 verhoogd naar € 5.040 per maand. Per 1 januari 2018 is geen sprake van een nieuwe salarisverhoging. Het peildatuminkomen voor 2018 wordt verhoogd met de gehele salarisverhoging vanaf 1 januari 2017 tot 1 januari 2018. Dat wil zeggen 12 x € 40 = € 480. Het peildatuminkomen per 1 januari 2018 wordt dus € 60.480 + € 480 = € 60.960.

Wanneer is een salarisverhoging niet pensioengevend?

De salarisverhoging is niet pensioengevend in het daaropvolgende jaar, als deze zonder terugwerkende kracht is of met terugwerkende kracht die minder ver reikt dan tot en met de peildatum, 1 januari.

Voorbeeld 2
Het zogenaamde peildatuminkomen van uw medewerker is op 1 januari 2017 € 60.000, dus € 5.000 per maand. Het salaris van uw medewerker wordt per 1 juni 2017 met terugwerkende kracht naar 1 februari 2017 verhoogd naar € 5.040 per maand. Omdat de terugwerkende kracht niet reikt tot en met de peildatum 1 januari, wordt het peildatuminkomen voor 2018 niet verhoogd met de salarisverhoging in 2017. Het peildatuminkomen per 1 januari 2018 wordt dus (12 x € 5.040 =) € 60.480.

In de Handleiding Premie en Gegevens vindt u vanaf 1 januari 2017 meer uitleg over de pensioengevendheid van salarisverhogingen met terugwerkende kracht.

Wat betekent dat voor u?

De nieuwe regels gaan in per het peildatuminkomen 2018 maar dit heeft al effect op salarisverhogingen die in 2017 worden doorgevoerd. Bespreek dit ook met uw administratiekantoor, zodat deze de nieuwe regelgeving tijdig kan implementeren.

Informeer uw werknemers

Omdat het peildatuminkomen van uw werknemer in het jaar volgend op de salarisverhoging stijgt, bouwt uw werknemer ook meer pensioen op. Hij moet er dan ook rekening mee houden dat hij meer pensioenpremie gaat betalen. We vragen u uw werknemers hierover te informeren.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling incasso via frontoffice-inc@apg.nl

08-11-2016