Nieuwe facturering pensioenpremie WW van start

Op 1 juli 2015 trad de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Als gevolg van de nieuwe wet heeft het UWV wijzigingen aangebracht in de aanlevering van gegevens voor pensioenen tijdens een WW-uitkering. In dit bericht informeren we u over de werkwijze van facturering.

Grip op uw premiebetalingen

Vanaf 1 juli 2015 kan ABP de pensioenopbouw als gevolg van de WW niet meer toekennen naar uren, maar naar inkomen. Als gevolg van deze wijziging is vanaf 1 juli 2015 maandelijkse facturering mogelijk in plaats van één jaarlijkse factuur achteraf. Zo krijgt u meer grip op uw premiebetalingen voor pensioenen.

Verwerking nog uitstaande premies

ABP heeft over de 2e helft van 2015 en de eerste drie kwartalen van 2016 nog uitstaande premies staan. Deze factureringsachterstanden worden vóór 1 januari 2017 weggewerkt. Indien dit voor uw organisatie van toepassing is, ontvangt u van ons één of meerdere facturen.

Veranderingen per 1 oktober 2016

Vanaf 1 oktober 2016 is de nieuwe wijze van factureren gestart aan de hand van de gegevensverwerking via UWV. Uw organisatie ontvangt hierdoor maandelijks een factuur in plaats van één jaarlijkse factuur achteraf.

Primair en voortgezet onderwijs later

Voor het primair en voortgezet onderwijs geldt een aparte status in het geval van premiebetalingen rondom de WWZ. Facturering vindt namelijk plaats via het Participatiefonds of de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Hierdoor verwerkt het ABP de nog uitstaande premies pas vanaf 1 januari 2017.

Vragen?

Heeft u vragen over de verwerking van WW-gerelateerde pensioenpremies, neem dan contact op met onze afdeling Premie Incasso via telefoonnummer 045 579 22 31. Ook kunt u uw vraag via e-mail stellen: premie-incasso@abp.nl.

21-11-2016