Nettopensioen opgenomen in de pensioenregeling

De nettopensioenregeling wordt per 1 oktober 2015 opgenomen in de ABP-pensioenregeling. Dat hebben sociale partners onlangs in de Pensioenkamer besloten. Met de nettopensioenregeling biedt ABP een oplossing voor deelnemers met een salaris van meer dan € 100.000.

Wat is nettopensioen?

Sinds 1 januari 2015 kunnen uw werknemers over het deel van het pensioengevend salaris boven € 100.000 geen pensioen meer opbouwen in de ABP-pensioenregeling. Om de lagere pensioenopbouw te compenseren, bieden wij de nettopensioenregeling aan. Dit is een vrijwillig onderdeel dat zoveel mogelijk aansluit bij de pensioenregeling van ABP.

Belangrijkste onderdelen in de regeling

De nettopensioenregeling biedt een aantal keuzes. Zo kunnen uw werknemers ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen opbouwen, maar ook alleen het nabestaandenrisico afdekken. Arbeidsongeschiktheid is meeverzekerd in de nettopensioenregeling. Verder is er bij pensionering de gelegenheid om het opgebouwde pensioen via een andere partij uit te laten keren. We werken momenteel aan de detailuitwerking van de regeling. Zodra deze gereed is, wordt u hierover geïnformeerd.

Wanneer informeren wij uw werknemers?

Vanaf begin september informeren wij uw werknemers over de details van de regeling. Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij uw relatiemanager of relatiebeheer. Wilt u op de hoogte blijven, houd dan Wegwijs en abp.nl in de gaten.

30-06-2015