Nettopensioenregeling: goed om te weten

De nettopensioenregeling wijzigt op een aantal punten. Zo wordt de termijn voor de medische keuring verlengd. Ook medewerkers met een ontslag- of WW-uitkering kunnen deelnemen aan de nettopensioenregeling.

Verlenging termijn medische keuring

Als werknemers zich willen aanmelden voor de nettopensioenregeling dan kan een geneeskundige verklaring nodig zijn. Indien deze verklaring daartoe aanleiding geeft, moet er een medische keuring verricht worden. De termijn waarbinnen werknemers zich kunnen aanmelden zonder dat ze deze keuring hoeven te ondergaan, is verlengd van 3 naar 6 maanden. Werknemers hebben dus, vanaf het moment dat ze in aanmerking komen voor de nettopensioenregeling, maximaal 6 maanden de tijd om zich zonder nadere voorwaarden, aan te melden. Vragen ze deelname aan na deze termijn, dan moeten ze dus mogelijk eerst medisch gekeurd worden.

Nu ook een nettopensioenregeling bij ontslag- of WW-uitkering

Heeft u te maken met werknemers met een ontslag- of WW-uitkering en een pensioengevend inkomen van meer dan €100.000? Dan kunnen zij vanaf nu ook deelnemen aan de nettopensioenregeling van ABP. Zij bouwen over het deel boven €100.000 geen pensioen meer op via de basisregeling van ABP. Ook ontvangen hun nabestaanden een lager nabestaandenpensioen mochten ze overlijden. Om deze daling in pensioenopbouw en nabestaandenpensioen te compenseren, kunnen ze deelnemen aan de nettopensioenregeling. We zullen de betreffende werknemers hier begin 2016 nog persoonlijk over informeren.

Aftoppingsgrens 2016

De grens waarboven uw medewerkers geen pensioen meer opbouwen, verschuift in 2016 van €100.000 naar €101.519. Deze grens wordt jaarlijks aangepast, gelijk aan de stijging van het wettelijk minimumloon.

Meer informatie over de nettopensioenregeling

Zijn er vragen over de nettopensioenregeling of wilt een werknemer de regeling aanvragen? Ga dan naar abp.nl/nettopensioen. Voor een korte uitleg over de nettopensioenregeling kunt u ook het filmpje bekijken.

11-12-2015