Fiscale ruimte ABP ExtraPensioen op zijn vroegst in mei bekend

Met ABP ExtraPensioen kan een werknemer sparen voor extra pensioen. Hoeveel uw medewerker kan inleggen in ABP ExtraPensioen is afhankelijk van de fiscale ruimte voor pensioen. De grootte van de fiscale ruimte wordt op zijn vroegst in mei bekend. Vanaf dat moment kunnen uw werknemers hun fiscale ruimte zien in MijnABP.

Wat is ABP ExtraPensioen?

Met ABP ExtraPensioen spaart uw werknemer voor een hoger ABP-pensioen. Deze stort een bedrag vanuit zijn brutosalaris. Omdat uw werknemer geen belasting hoeft te betalen over het gestorte bedrag, levert hem dat belastingvoordeel op. Daar staat wel tegenover dat de pensioenuitkering later wordt belast. Een werknemer kiest zelf hoeveel en hoe vaak hij of zij een bedrag stort. Er is geen minimum bedrag, wel een maximum: de fiscale ruimte voor pensioen. De fiscale ruimte wordt bepaald door het verschil tussen het bedrag dat de werknemer wettelijk maximaal belastingvrij aan pensioen mag opbouwen en het bedrag dat hij daadwerkelijk opbouwt.

Als uw werknemer op korte termijn met pensioen gaat of ontslagen wordt, kan hij wel al een verzoek indienen om zijn fiscale ruimte te laten berekenen.
U, als werkgever, kunt bij ABP een verzoek indienen het verlies van voorwaardelijk pensioen te compenseren.

26-01-2017