Eerste inschatting pensioenpremie voor 2019

Volgens een voorlopige inschatting komt de pensioenpremie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2019 uit op 25,1%. De premie voor 2018 bedraagt 22,9%. De premie stijgt volgens deze schatting met 2,2%-punt. U betaalt 70% van deze premie, en uw werknemer 30%. De premie inkoop voorwaardelijk pensioen (VPL) blijft naar verwachting 2,6%. Deze premie wordt geheel door u afgedragen.

Let op: het gaat hier om schattingen op basis van de huidige inzichten. In november maakt ABP de definitieve premie bekend. Deze kan dus afwijken van de hiervoor vermelde indicatie van de premie 2019.

Waarom informeert ABP u nu al over de pensioenpremie 2019?

ABP publiceert deze eerste inschatting, omdat we van werkgevers signalen ontvangen over dat zij graag zien dat een indicatie van de pensioenpremie eerder bekend wordt gemaakt. Zo kunnen werkgevers bij het maken van hun begroting voor 2019 rekening houden met een actuele schatting van de stijging van de kosten voor de pensioenpremie.

Waarom stijgt de premie?

De verhoging van de premie in 2019 is deels de laatste stap op weg naar een structureel hogere premie die is ingezet in 2017. Andere belangrijke redenen voor de premiestijging zijn de actualisatie van de actuariƫle uitgangspunten en de in 2017 afgesproken aanpassing van de pensioenregeling per 1 januari 2019. De stijging van de premie heeft zowel eenmalige als structurele elementen. Circa 70% van de stijging van 2,2%-punt van de premie voor 2019 is structureel, circa 30% is eenmalig.

Definitieve premie in november bekend

We kunnen nu enkel nog een schatting geven van de pensioenpremie voor 2019. De komende maanden wordt er meer duidelijk over de factoren die invloed hebben op de premie. Zoals gebruikelijk maken we eind november de definitieve premie voor 2019 bekend.

21-06-2018