Doorwerken na AOW-leeftijd?

Wilt uw werknemer doorwerken na zijn AOW-leeftijd? Dan kunt u als werkgever overwegen of u pensioenpremie blijft betalen. Afhankelijk van uw keuze, heeft u verschillende opties:

Nieuw dienstverband

Vaak schrijft de cao een verplicht ontslag voor op AOW-leeftijd. U kunt de werknemer dan een nieuw dienstverband aanbieden als hij wil doorwerken na zijn AOW-leeftijd. 

U blijft pensioenpremie betalen voor uw werknemer na zijn AOW-leeftijd
Om pensioen te blijven opbouwen is het belangrijk dat uw werknemer zijn werkzaamheden van vóór het ontslag direct aansluitend voortzet. Het nieuwe dienstverband kan dan, ondanks het tussentijds ontslag, gezien worden als doorlopend. Daardoor blijven de afspraken over pensioenopbouw en premiebetaling gelden. Wij vragen u dergelijke situaties aan ons voor te leggen, zodat wij kunnen beoordelen of de pensioenopbouw kan doorlopen binnen het nieuwe dienstverband. 

U betaalt geen pensioenpremie meer voor uw werknemer na zijn AOW-leeftijd
U biedt dan een dienstverband aan zonder pensioen als arbeidsvoorwaarde. Uw werknemer kan eventueel kiezen om pensioenopbouw op vrijwillige basis voort te zetten. Dit houdt in dat uw werknemer zelf de pensioenpremie betaalt.

Doorlopend dienstverband

Als het bestaande dienstverband doorloopt, blijven pensioenopbouw en premiebetaling vanzelfsprekend ook doorlopen. Wanneer u geen pensioenpremie meer wilt betalen voor uw werknemer, moet u dus het huidige dienstverband verbreken en een nieuw dienstverband aanbieden zoals omschreven in de vorige alinea.

Wanneer start de pensioenuitkering bij doorwerken na AOW-leeftijd?

Hij bouwt wél pensioen op ná AOW-leeftijd
Uw werknemer kan zijn maandelijkse pensioenuitkering al ontvangen vanaf zijn AOW-leeftijd. Omdat hij nog werkt, ontvangt hij daarnaast ook zijn salaris. Als uw werknemer wel pensioen blijft opbouwen na zijn AOW-leeftijd, kan de ingangsdatum van zijn pensioen uiterlijk op de einddatum van zijn dienstverband liggen. Wanneer uw werknemer zijn pensioenuitkering laat ingaan na zijn AOW-leeftijd worden zijn pensioenaanspraken actuarieel verhoogd. Uw werknemer krijgt dus levenslang een hogere uitkering. 

Hij bouwt géén pensioen meer op na AOW-leeftijd
Als uw werknemer geen pensioen meer opbouwt vanaf AOW-leeftijd, ligt de ingangsdatum van zijn pensioenuitkering altijd op AOW-datum. Ook als hij zijn pensioen bijvoorbeeld op de einddatum van het dienstverband aanvraagt. Hij ontvangt dan het bedrag waar hij recht op had vanaf AOW-leeftijd tot het moment van de pensioenaanvraag in de vorm van een nabetaling. Vanaf het moment van de pensioenaanvraag start de maandelijkse pensioenuitkering.

Hulp nodig?

Om er zeker van te zijn dat de pensioenopbouw voor uw werknemer gegarandeerd blijft bij een nieuw dienstverband na AOW-datum, vragen wij u de situatie aan ons voor te leggen. Wij informeren u over de verschillende scenario’s, zodat u en uw werknemer het voor u beiden gunstigste scenario kunnen kiezen. Neem gerust contact met op met uw relatiemanager van ABP.

03-03-2016