Belastingdienst keurt generatiepact onder voorwaarden goed

Volledige pensioenopbouw in combinatie met vervroegde ingang van pensioen binnen een zogenaamd generatiepact blijft mogelijk. Dat liet Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, weten in een brief waarin hij aangaf dat de Belastingdienst haar oordeel daarover heeft aangepast.

Wat is het generatiepact?

Werknemers die bijna de AOW-leeftijd bereiken, willen vaak minder gaan werken maar zijn bang dat hun inkomen dan achteruit gaat. Wanneer u hier als werkgever een financiële compensatie tegenover stelt, heeft dit ook voordelen. U kunt de ontstane ruimte in de organisatie gebruiken om een jongere werknemer te werven. Omdat hier zowel oudere als jongere werknemers van profiteren, wordt dit een generatiepact genoemd.

De gemeente Den Haag was een van de eerste werkgevers die deze regeling invoerde. De regeling kreeg al snel in heel Nederland navolging. Totdat de Belastingdienst aangaf vraagtekens te hebben bij de combinatie tussen het generatiepact en het vroegpensioen. Daardoor zouden deelnemers aan het pact niet de mogelijkheid hebben om een deel van hun pensioen vervroegd op te nemen om een terugval in inkomen op te vangen zonder dat dit gevolgen heeft voor de pensioenopbouw.

Volledige pensioenopbouw mogelijk

Minister Asscher geeft nu aan dat volledige pensioenopbouw mogelijk blijft vanaf 60 jaar ook als de werknemer vervroegd pensioen opneemt. Wel geldt de voorwaarde dat de werknemer nog ten minste voor 50% moet blijven werken ten opzichte van vóór zijn deelname aan het generatiepact. Als een werknemer bijvoorbeeld 40 uur per week werkt en gebruik wil maken van het generatiepact, dan is dat mogelijk als hij minstens 20 uur blijft werken. Deze fiscale ruimte wordt geboden om werknemers die minder willen gaan werken, niet in hun pensioenopbouw te beperken.

Bekijk hier de brief van minister Asscher aan de Tweede Kamer (16 januari 2017)

25-01-2017