Anw-compensatie vervalt met ingang van 2018

Onlangs heeft de Pensioenkamer met daarin vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers een akkoord bereikt om de pensioenregeling van ABP aan te passen. De aanpassingen gelden per 1 januari 2018. Aan de ene kant zorgen de aanpassingen voor verbeteringen in bijvoorbeeld het nabestaandenpensioen. Aan de andere kant komt de Anw-compensatie te vervallen. Wat betekent dat en wat kunt u doen?

Enkele honderden euro’s per maand

Als uw medewerker overlijdt en zijn partner heeft geen of geen volledig recht op de Nabestaandenuitkering Anw van de overheid, dan heeft deze partner volgens de huidige pensioenregeling mogelijk recht op Anw-compensatie van ABP. Vanaf 1 januari vervalt deze compensatie. De Anw-compensatie kan oplopen tot enkele honderden euro’s per maand. In MijnABP kan uw medewerker zien wat de maximale hoogte van de huidige Anw-compensatie voor zijn partner kan zijn.

Meer over Anw-compensatie

Anw-compensatie vervalt

Als uw medewerker na 31 december 2017 overlijdt dan heeft zijn partner dus geen recht meer op een Anw-compensatie. Bestaande Anw-compensaties blijven doorlopen volgens de oude voorwaarden.

Wat kunt u doen?

Op dit moment zijn werkgeversorganisaties in gesprek over een mogelijke oplossing voor het vervallen van de Anw-compensatie. Bent u aangesloten bij een werkgeversorganisatie, dan kunt u wellicht met hen contact opnemen voor informatie over een collectieve oplossing vanuit de werkgeversorganisatie. Of u kunt zelf voor een collectieve oplossing voor uw medewerkers kiezen.

Ook kunt u uw medewerkers informeren over het vervallen van de Anw-compensatie, zodat zij desgewenst tijdig zelf een individuele verzekering kunnen afsluiten.

19-10-2017