Anw-compensatie: hoe werkt het beoordelingsproces?

Vorige maand informeerden wij u over de verlenging van de huidige Anw-compensatie tot 1 mei 2018. Vanaf 1 mei geldt er een uitzonderingsregeling. Wanneer komt uw werknemer in aanmerking voor deze uitzonderingsregeling? En hoe werkt het beoordelingsproces?

Voorwaarden uitzonderingsregeling Anw-compensatie

Voor uw werknemers die voor 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek en daardoor onverzekerbaar zijn, geldt nog steeds een uitzondering. Hun partner kan ook na 1 mei in aanmerking komen voor Anw-compensatie onder de oude voorwaarden. Die oplossing geldt ook voor een werknemer die zich om een andere reden dan ongeneeslijke ziekte niet kan verzekeren voor 1 mei 2018. Bijvoorbeeld vanwege zijn leeftijd of als hij arbeidsongeschikt is. Op abp.nl/anw leest u meer over de uitzonderingsregeling en welke voorwaarden hierbij gelden.

Biedt u een collectieve verzekering uiterlijk op 1 mei 2018?

De uitzonderingsregeling van ABP is bedoeld als vangnet. Als u als werkgever een collectieve verzekering aanbiedt, heeft dit mogelijk gevolgen voor uw werknemers die in aanmerking komen voor de Anw-uitzonderingsregeling. In onderstaande tabel ziet u wat de consequentie is voor uw werknemer als u  een collectieve verzekering aanbiedt.

Uw werknemer valt onder de uitzonderingsregeling, omdat hij:
Werkgever biedt geen collectieve verzekering aan
Werkgever biedt collectieve verzekering aan en werknemer komt hiervoor in aanmerking
  • ongeneeslijk ziek is
Uw werknemer valt wel onder de uitzonderingsregeling van ABP
Uw werknemer valt wel onder de uitzonderingsregeling van ABP
  • niet ongeneeslijk ziek is, maar om andere reden niet verzekerbaar is
Uw werknemer valt wel onder de uitzonderingsregeling van ABP
Uw werknemer valt niet meer onder de uitzonderingsregeling van ABP

Hoe werkt het beoordelingsproces?

Is uw werknemer door een verzekeraar afgewezen omdat hij ongeneeslijk ziek is of om een andere reden? En biedt u voor of uiterlijk op 1 mei 2018 geen collectieve verzekering aan? Dan kan hij in aanmerking komen voor de uitzonderingsregeling. Zijn partner kan het recht op Anw-compensatie houden onder de oude voorwaarden als hij overlijdt voor 1 mei 2023. 

Wat moet uw werknemer doen?

  • Uw werknemer kan telefonisch contact opnemen met ABP. Hij ontvangt dan een beoordelingsformulier. 
  • Aan de hand van het ingevulde beoordelingsformulier stellen we vast of de partner van uw werknemer alsnog in aanmerking komt voor Anw-compensatie na 1 mei 2018. 
  • Uw werknemer krijgt binnen een aantal weken een beslissing van ABP. Beslist ABP dat hij onder de uitzondering valt? Dan komt zijn partner in aanmerking voor de Anw-compensatie als uw werknemer overlijdt voor 1 mei 2023. Zijn partner moet op dat moment voldoen aan de voorwaarden van de Anw-compensatie. Deze voorwaarden vindt u op abp.nl/anw.
    Let op: als het nog onduidelijk is of u een collectieve verzekering gaat aanbieden voor of op 1 mei 2018, ontvangt uw werknemer een beslissing onder voorbehoud.

21-02-2018