Afdracht ABP ExtraPensioen tijdelijk beëindigd

De overheid heeft de fiscale kaders beperkt, waardoor uw werknemers minder kunnen bijsparen voor hun pensioen. Om ervoor te zorgen dat u niet meer inlegt dan is toegestaan, is inleg in ABP ExtraPensioen tijdelijk niet mogelijk.

Wat kunt u doen?

De inleg is vanaf 1-1-2016 geblokkeerd omdat de nieuwe fiscale ruimte voor 2016 berekend moet worden. Dus vanaf 1-1-2016 dient u de afdracht voor ABP ExtraPensioen tijdelijk te beëindigen. Pas als het mogelijk is de nieuwe fiscale ruimte voor 2016 te berekenen, kan opnieuw worden ingelegd. Wij sturen alle werkgevers een bericht zodra dit weer kan.

Minder fiscale ruimte

Tot 2014 was de fiscale ruimte voor ABP ExtraPensioen vrijwel altijd voldoende en konden werknemers zonder problemen storten. Vanaf 1-1-2014 heeft de overheid de fiscale kaders beperkt waardoor sparen voor een aanvullend pensioen aanzienlijk beperkt wordt. Het product is nog steeds interessant voor werkgevers om het 'verlies voorwaardelijk pensioen' van hun werknemers bij uitdiensttreding te compenseren. Als u dit wil compenseren is dit ook in 2016 nog mogelijk.

27-01-2016

Met ABP ExtraPensioen spaart de werknemer voor een hoger ABP-pensioen. Deze stort een bedrag vanuit zijn brutosalaris. Omdat de werknemer geen belasting hoeft te betalen over het gestorte bedrag, levert hem dat belastingvoordeel op. Daar staat wel tegenover dat de pensioenuitkering later wordt belast. Een werknemer kiest zelf hoeveel en hoe vaak hij of zij een bedrag stort. Er is geen minimum bedrag, wel een maximum: de fiscale ruimte voor pensioen. Fiscale ruimte wordt bepaald door het verschil tussen het bedrag dat de werknemer wettelijk maximaal belastingvrij aan pensioen mag opbouwen en het bedrag dat hij daadwerkelijk opbouwt. 

Lees meer