Collectieve salarisverhogingen met terugwerkende kracht in 2015 en 2016

Het voorstel van softwareleveranciers om nabetalingen als gevolg van collectieve verhogingen (cao) in 2015 en 2016 middels een ophogingspercentage bij het peildatuminkomen van 2017 op te tellen, wordt door ABP gedoogd. Dat hebben het ABP-bestuur en de sociale partners in de Pensioenkamer deze maand besloten. Het voorstel geldt alleen als het geldende beleid inzake de salarisverhogingen met terugwerkende kracht, niet uitvoerbaar is.

Herstel collectieve verhogingen 2015 en 2016

De collectieve verhogingen en benodigde ophogingspercentages worden in overleg met softwareleveranciers en ABP vastgesteld en zullen voor alle softwareleveranciers gelden. Aan de hand van het voorstel van softwareleveranciers verwacht ABP dat werkgevers in staat zullen zijn om de eventuele collectieve verhogingen, per sector, over 2015 en 2016 alsnog pensioengevend te maken in 2017. Op dit moment worden de ophogingspercentages vastgesteld. Softwareleveranciers hebben deze spoedig tot hun beschikking. Informeer bij uw softwareleverancier over dit onderwerp.

Voorwaarden

ABP stelt twee voorwaarden voor het hanteren van de gedoogde ophogingsmethode:

  • Als de deelnemer door de ophogingsmethode meer pensioen opbouwt dan waar hij recht op heeft, moet dit gecorrigeerd worden. ABP wil fiscale bovenmatigheid voorkomen.
  • Als de deelnemer door de ophogingsmethode minder pensioen opbouwt, moet de leverancier ervoor zorgen dat de werknemer de pensioenopbouw krijgt waar hij recht op heeft.

ABP zal nog nadere regels opstellen waaruit blijkt welke verschillen in pensioenopbouw wel en welke verschillen niet geaccepteerd worden. Op het moment dat een aanpassing van gegevens nodig is, gedoogt ABP het aanpassen van het pensioengevend inkomen met terugwerkende kracht.

Nieuwe regelgeving 2017

Vorige maand informeerden wij u over de nieuwe regeling met betrekking tot de pensioengevendheid van salarisverhogingen met terugwerkende kracht. Vanaf 2-1-2017 treedt deze nieuwe regeling in werking, waardoor het al toepassing heeft op salarisverhogingen met terugwerkende kracht in 2017. Voor rekenvoorbeelden en meer toelichting verwijzen we u graag naar de aangepaste Handleiding Premie en Gegevens (HPG).

Overige wijzigingen in de Handleiding Premie en Gegevens

De Handleiding Premie en Gegevens wijzigt op nog een aantal punten. In de vernieuwde HPG vindt u de rappel- en herinnertermijnen die gelden in verband met het aanleveren van gegevens aan ABP. Ook vindt u uitleg wat u moet doen als uw werknemer tijdelijk als militair bij Defensie in dienst treedt. Tot slot, staat in de vernieuwde HPG beschreven wat de gevolgen zijn van ABP’s standpunt over de 30%-vergoeding die ook onder de werkkostenregeling een onkostenvergoeding is en daarmee dus niet pensioengevend is.

04-01-2017