VPL-premie verandert in 2016

Vanaf 1 januari 2016 verandert de VPL-premie. Omdat de FPU-regeling stopt, vervalt dat deel van de VPL-premie.

FPU-premie vervalt

De huidige VPL premie bestaat uit twee delen. Deze premie wordt geheven om FPU-uitkeringen en het voorwaardelijk pensioen te betalen. Vanaf 1 januari 2016 stoppen de FPU-uitkeringen en komt dit deel van de premie te vervallen.

Premieafdracht ná 65 jaar

Na 1 januari 2016 bestaat de VPL-premie dus alleen nog uit het deel voor de financiering van het voorwaardelijk pensioen. Daarom heet de premie voortaan 'premie voor de voorwaardelijke inkoop'. Deze premie wordt geheven voor alle werknemers, ook werknemers die ouder dan 65 jaar zijn. De premieheffing loopt door tot uiterlijk vijf jaar ná de AOW-leeftijd.

VPL-premie afdragen aan ABP

De FPU-premie betaalt u nu rechtstreeks aan het VUT-fonds. Omdat deze premie in 2016 vervalt, kunt u straks alle premies rechtstreeks afdragen aan ABP.

Hoogte VPL-premie

De VPL-premie bedraagt in 2016 2,3%. Deze premie wordt door werkgevers afgedragen.

Bekijk een overzicht van alle premies in 2016

Lees ook:

28-10-2015