ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen verandert per 1 januari

Vanaf 1 januari 2018 verandert de pensioenregeling van ABP op een aantal punten. Eén daarvan is het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen (AAOP). De hoogte van het AAOP wordt gebaseerd op het UWV dagloon. Daarnaast kan de werkgever geen verzoek meer indienen om de AAOP-uitkering te ontvangen. Hoe zit dat precies?

Hoe werkt het nu?

Als uw werknemer voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard, heeft hij mogelijk recht op ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen. Ontslaat of herplaatst u uw werknemer niet, dan kunt u een verzoek indienen bij ABP om deze AAOP-uitkering te ontvangen. Dit verandert per 1 januari 2018.

Wat verandert er per 1 januari 2018?

Als uw medewerker vanaf 1 januari 2018 AAOP ontvangt, wordt de uitkering rechtstreeks aan de medewerker overgemaakt. De werkgever kan geen verzoek meer indienen om deze uitkering te ontvangen. U kunt met uw medewerker een andere afspraak maken. Als uw medewerker daarmee instemt, keert ABP het AAOP toch aan u uit. 

Voor lopende uitkeringen op 1 januari 2018 verandert niets.

14-11-2017