Klant worden

Bent u werkgever binnen de sector overheid of onderwijs? Dan zijn uw werknemers verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling van ABP.

Valt u niet binnen de sector overheid of onderwijs? Dan kunt u uw werknemers mogelijk vrijwillig onderbrengen bij ABP.

U moet aan enkele voorwaarden voldoen voor vrijwillige aansluiting.

De volgende voorwaarden gelden voor vrijwillige aansluiting:

  • Juridisch: uw organisatie moet voldoen aan de voorwaarden uit de Pensioenwet en de statuten van ABP.
  • Financieel: ABP kan kosten in rekening brengen.

Als laatste moet u bekijken of uw organisatie niet verplicht is zich aan te sluiten bij een ander pensioenfonds.

Vragen?

Bel 045 579 65 56 (op werkdagen van 8.30 tot 17 uur).

Als u de aansluiting bij ABP beëindigt, dan kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Afwikkelingsaansluiting bij ABP

Uw huidige werknemers blijven nog pensioen opbouwen bij ABP. Nieuwe werknemers doen dat niet. Ook dan kunnen kosten in rekening worden gebracht. Als sprake is van een verplichtstelling bij een andere pensioenuitvoerder, dan moet deze vrijstelling verlenen voor de werknemers die bij ABP pensioen blijven opbouwen.

Gevolgen voor werknemers

Uw werknemers kunnen de bij ABP opgebouwde pensioenaanspraken meenemen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. U moet dan een verzoek tot collectieve waardeoverdracht doen.

Vragen?

Bel 045 579 65 56 (op werkdagen van 8.30 tot 17 uur).