Klant worden

Klik hieronder op het uitklapmenu dat op u van toepassing is.

Meld u aan voor verplichte aansluiting

Bent u werkgever binnen de sector overheid of onderwijs? Dan zijn uw werknemers verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling van ABP.

Meld u aan voor verplichte aansluiting

Valt u niet binnen de sector overheid of onderwijs? Dan kunt u uw werknemers mogelijk vrijwillig onderbrengen bij ABP. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen voor vrijwillige aansluiting:

  • Juridisch: uw organisatie moet onder andere voldoen aan de voorwaarden uit de Pensioenwet en de statuten van ABP.
  • Financieel: ABP kan kosten in rekening brengen.

Let op: bent u als werkgever verplicht om bij een ander bedrijfstakpensioenfonds aan te sluiten? Dan kunt u alleen vrijwillig bij ABP aansluiten als het andere bedrijfstakpensioenfonds vrijstelling verleent.

Vragen?

Bel ABP Relatiebeheer, telefoonnummer 045 579 65 56 (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur). We sturen u graag een overzicht van alle informatie die we nodig hebben om uw verzoek in behandeling te nemen.

Als u de aansluiting bij ABP beëindigt, dan kunnen kosten in rekening worden gebracht. Uw werknemers kunnen de bij ABP opgebouwde pensioenaanspraken meenemen naar de eventuele nieuwe pensioenuitvoerder. U moet dan een verzoek tot collectieve waardeoverdracht doen.

Afwikkelingsaansluiting bij ABP

Uw huidige werknemers blijven nog pensioen opbouwen bij ABP. U neemt geen nieuwe werknemers in dienst of u meldt nieuwe werknemers niet meer aan bij ABP. Ook dan kunnen kosten in rekening worden gebracht. Als sprake is van een verplichtstelling bij een ander bedrijfstakpensioenfonds, dan moet dit fonds vrijstelling verlenen voor de werknemers die bij ABP pensioen blijven opbouwen.

Vragen?

Bel ABP Relatiebeheer, telefoonnummer 045 579 65 56 (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur).