Klant worden

Bent u werkgever binnen de sector overheid of onderwijs? Dan zijn uw werknemers verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling van ABP.

Valt u niet binnen de sector overheid of onderwijs? Dan kunt u uw werknemers mogelijk vrijwillig onderbrengen bij ABP.

De volgende voorwaarden gelden voor vrijwillige aansluiting:

  • Juridisch: uw organisatie moet voldoen aan de voorwaarden uit de Pensioenwet en de statuten van ABP.
  • Financieel: ABP kan een entreesom of bankgarantie aan uw organisatie vragen.

Als laatste moet u bekijken of uw organisatie niet verplicht is zich aan te sluiten bij een ander pensioenfonds.

Vragen?

Bel 045 579 65 56 (op werkdagen van 8.30 tot 17 uur).

Als u de aansluiting bij ABP beëindigt, dan kan het zijn dat u een exit fee moet betalen.

Afwikkelingsaansluiting bij ABP en het VUT-fonds

Uw huidige werknemers blijven nog pensioen opbouwen bij ABP. Nieuwe werknemers worden ondergebracht bij het pensioenfonds waarbij u voortaan bent aangesloten. Als sprake is van een verplichtstelling, dan moet het 'nieuwe' pensioenfonds vrijstelling verlenen voor achterblijvende werknemers.

Gevolgen voor werknemers

Uw werknemers kunnen de bij ABP opgebouwde pensioenaanspraken meenemen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. U moet dan een verzoek tot collectieve waardeoverdracht doen.

Vragen?

Bel 045 579 65 56 (op werkdagen van 8.30 tot 17 uur).