Ziek, arbeidsongeschikt en invalide

U bent ziek en daarom werkt u niet. Het eerste jaar ontvangt u uw volledige salaris.

Daarna krijgt u 70% van uw salaris over de uren die u niet werkt en 100% over de uren waarin u wel werkt.

Ziek door het werk?

Is uw ziekte ontstaan door uw werk? Dan betaalt het ministerie uw salaris volledig door tot aan uw ontslag. De opbouw van uw pensioen verandert niet zolang uw salaris niet wijzigt en u in dienst blijft bij Defensie.