Premie voor militairen stijgt

ABP heeft op 22 november 2018 de premie vastgesteld voor de tijdelijke basisregeling voor pensioen voor militairen in 2019. ABP verhoogt de premie voor 2019 met 0,9%. De premie stijgt onder andere omdat we steeds ouder worden en vanwege de lage rente.

ABP stelt elk jaar eind november de premie vast voor het volgende jaar. Wat is er financieel nodig om uw pensioen op langere termijn op niveau te houden? Dat is de vraag die aan de premie ten grondslag ligt. In 2018 bedraagt de premie 25,2%. In 2019 wordt de premie 26,1%. Het Verantwoordingsorgaan van ABP heeft in meerderheid positief geadviseerd over het premie- en indexatiebesluit 2019.

Wat betekent dit voor u?

Stel: u verdient gemiddeld € 3.500 bruto per maand. Bij een gelijkblijvende verdeling van de premie tussen werkgever en werknemer betaalt u netto € 5 meer per maand dan in 2018.

Waarom stijgt de premie?

De premie stijgt omdat de pensioenen steeds duurder worden. Belangrijke oorzaak daarvoor is onder andere het feit dat we langer leven en dus langer pensioen genieten. Een andere belangrijke reden is de lage rente, waardoor ABP (en alle andere pensioenfondsen) ervan uit moet gaan dat ze een grotere financiële reserve moet aanhouden. We verhogen de premie nu, met het oog op een goed pensioen voor u in de toekomst.

De pensioenregeling in 2019

ABP is uitvoerder van de pensioenregeling zoals vertegenwoordigers van de werkgever en werknemers (sociale partners) bij Defensie die zijn overeengekomen. Nu het overgangsjaar 2018 eindigt en er afgelopen oktober geen akkoord is bereikt over een nieuwe pensioenregeling, gaat ABP vanaf 1 januari 2019 een tijdelijke basisregeling voor pensioen uitvoeren voor militairen. Dit betekent dat de huidige pensioenregeling wordt voortgezet, maar dan zonder de voor 2018 éénmalige overeengekomen backservice. De backservice zorgde ervoor dat alle pensioenopbouw over het laatste (eindloon)salaris wordt berekend. ABP voert geen nieuwe regeling in, maar valt terug op afspraken die door sociale partners in 2017 zijn gemaakt.

Ondanks het feit dat Defensie en de vakbonden nog niet nader tot elkaar zijn gekomen over de pensioenregeling, vertrouwen we erop dat sociale partners het gesprek over een goede, toekomstbestendige pensioenregeling met elkaar zullen hervatten. Zodra er een geaccordeerd onderhandelingsresultaat ligt dat ABP kan uitvoeren, zal de tijdelijke basisregeling worden vervangen. In het belang van de deelnemers zo mogelijk met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019.

Pensioenen niet verhoogd

ABP kan de pensioenen in 2019 niet verhogen met de inflatie (‘indexeren’). De huidige financiële situatie van het fonds laat dat niet toe. De spelregels voor wel of niet indexeren, worden bepaald door de wetgeving, niet door de pensioenfondsen.

ABP schat in dat de komende vijf jaar niet of nauwelijks ruimte ontstaat om het pensioen te verhogen. De groei in economie kunnen we helaas niet vertalen in groei in pensioenuitkering. ABP dringt aan op een nieuw pensioenstelsel om meer perspectief aan deelnemers te kunnen bieden.

22-11-2018