Pensioenregeling militairen eenvoudiger en pensioenrekenleeftijd naar 68 jaar

Vertegenwoordigers van werknemers en de werkgever in de sector Defensie hebben een akkoord ondertekend over het aanpassen van de eindloonregeling van militairen. Deze veranderingen gaan in per 1 januari 2018.

Aanpassen eindloonregeling

De pensioenregeling voor militairen is de afgelopen jaren door de vele opeenvolgende wijzigingen erg ingewikkeld geworden. Ook is de wetgeving aangepast op een aantal punten. Daarom wordt de regeling aangepast.

Welke onderdelen van de regeling wijzigen?

Invloed op de hoogte van uw pensioen

Door het aanpassen van de regeling ontstaan er verbeteringen, maar ook versoberingen. Uw persoonlijke situatie is hierbij bepalend. De komende tijd informeren wij u verder wat de wijzigingen voor u betekenen.

Overgangsjaar

In 2018 is sprake van een ‘overgangsjaar’ naar een nieuwe toekomstbestendige regeling die waarschijnlijk vanaf 2019 ingaat. Hierover worden in de loop van 2018 door sociale partners verdere afspraken gemaakt.

Lees ook

04-12-2017