Te weinig pensioen ontvangen? U krijgt een nabetaling

Om verschillende redenen kan het voorkomen dat u te weinig pensioen heeft ontvangen. Bijvoorbeeld omdat wij nieuwe gegevens of informatie hebben. Of omdat er in uw persoonlijke situatie iets verandert.

Elke maand krijgen wij aangepaste gegevens door

Bijvoorbeeld van:
  • de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
  • uw werkgever
  • uw gemeente
  • het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
Op basis van deze aangepaste gegevens, passen wij het pensioen met terugwerkende kracht aan. Het kan zijn dat u te weinig pensioen heeft ontvangen.

Heeft u te weinig pensioen ontvangen?

Uw maandelijkse pensioenbedrag wordt dan waarschijnlijk hoger. Wij verhogen uw uitkering dan meteen vanaf de volgende betaaldatum.
Daarnaast ontvangt u van ons een nabetaling. Nabetalingen betalen wij onbeperkt uit.

Een nabetaling kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw huurtoeslag, zorgtoeslag of andere uitkeringen die u ontvangt. Neem contact op met uw uitkeringsinstantie om te zien welke gevolgen dit zijn. Voor de huurtoeslag kunt u de belastingdienst vragen de nabetaling als ‘bijzonder inkomen’ te zien. Als de belastingdienst hiermee instemt, dan telt de nabetaling niet mee in het toetsingsinkomen voor de huurtoeslag. Voor meer informatie neemt u contact op met de belastingdienst.

Lees meer over de gevolgen voor toeslagen en uitkeringen.

Een nabetaling kan gevolgen hebben voor uw belastingaangifte.
Met de ‘middelingsregeling’ van de belastingdienst kunt u uw inkomen over 3 jaar middelen. U kunt een beroep doen op die regeling door een hoger inkomen in een jaar voor de belastingaangifte te verdelen over 3 aaneengesloten jaren. Het belastbare inkomen in een jaar wordt dan mogelijk lager. En daardoor valt uw inkomen mogelijk in een lager belastingtarief. Voor meer informatie neemt u contact op met de belastingdienst.

Lees meer over de gevolgen voor uw aanslag Inkomstenbelasting.

Hulp nodig?