Te weinig pensioen ontvangen? U krijgt een nabetaling

Om verschillende redenen kan het voorkomen dat u te weinig pensioen heeft ontvangen. Bijvoorbeeld omdat wij nieuwe gegevens of informatie hebben. Of omdat er in uw persoonlijke situatie iets verandert.

Elke maand krijgen wij aangepaste gegevens door

Bijvoorbeeld van:
  • de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
  • uw (ex-)werkgever of uitkeringsinstantie
  • uw gemeente
  • het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
Op basis van deze aangepaste gegevens, kan het zijn dat u te weinig pensioen heeft ontvangen. Als dit het geval is, ontvangt u een brief waarin wij uitleggen wat in uw pensioen veranderde. Wij regelen de terugbetaling zelf door bedragen op uw pensioen bij te schrijven, tot wij het te weinig betaalde bedrag helemaal hebben verrekend.

Heeft u te weinig pensioen ontvangen?

Uw maandelijkse pensioenbedrag wordt waarschijnlijk hoger. Wij proberen uw pensioen zo spoedig mogelijk te verhogen. Daarnaast ontvangt u van ons een nabetaling. Deze betalen wij volledig uit.