Te weinig pensioen gekregen? U krijgt een nabetaling

Om verschillende redenen kan het voorkomen dat u te weinig pensioen kreeg. Bijvoorbeeld omdat wij nieuwe gegevens of informatie hebben. Of omdat er in uw persoonlijke situatie iets verandert.

Elke maand krijgen wij aangepaste gegevens door

Bijvoorbeeld van:

  • de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
  • uw (ex-)werkgever of uitkeringsinstantie
  • uw gemeente
  • het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Door deze aangepaste gegevens kan het zijn dat u te weinig pensioen kreeg. Als dit het geval is, krijgt u een brief waarin wij uitleggen wat in uw pensioen veranderde. 

Kreeg u te weinig pensioen?

Uw pensioen wordt waarschijnlijk hoger. Dit regelen wij zo snel mogelijk. Ook krijgt u van ons 1 keer een nabetaling.

Een nabetaling kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw huurtoeslag, zorgtoeslag of andere uitkeringen die u ontvangt. Neem contact op met de instantie waar u de toeslag of uitkering van krijgt. Voor de huurtoeslag kunt u de Belastingdienst vragen de nabetaling als ‘bijzonder inkomen’ te zien. Als de Belastingdienst dat goedkeurt, dan telt de nabetaling niet mee in het toetsingsinkomen voor de huurtoeslag. Voor meer informatie neemt u contact op met de Belastingdienst.


Lees meer over de gevolgen voor toeslagen en uitkeringen.

Een nabetaling kan gevolgen hebben voor uw belastingaangifte.
Met de ‘middelingsregeling’ van de belastingdienst kunt u uw inkomen over 3 jaar middelen. U kunt een beroep doen op die regeling door een hoger inkomen in een jaar voor de belastingaangifte te verdelen over 3 aaneengesloten jaren. Het belastbare inkomen in een jaar wordt dan mogelijk lager. En daardoor valt uw inkomen mogelijk in een lager belastingtarief. Voor meer informatie neemt u contact op met de belastingdienst.

Lees meer over de gevolgen voor uw aanslag Inkomstenbelasting.

Meestal heeft u daar recht op.

Lees wat de voorwaarden voor wettelijke rente zijn.