Pensioenopbouw aanvullen

In sommige situaties bouwt u niet volledig pensioen op. Of zelfs helemaal niet meer. U kunt ervoor zorgen dat uw pensioenopbouw op peil blijft.

Dit kan in een aantal situaties

  • U werkt niet meer bij een ABP-werkgever.
  • U bent op of na uw AOW-leeftijd bij een ABP-werkgever gaan werken.
  • U heeft levensloopverlof en begint met het tweede jaar van dit verlof.
  • U krijgt een arbeidsongeschiktheidspensioen.
  • U krijgt een ontslag- of werkloosheidsuitkering. En u krijgt deze vanuit een ontslag bij een ABP-werkgever.
  • U sprak bij uw ontslag met uw ex-werkgever af dat deze uw pensioenopbouw aanvult. De werkgever moet dit zelf aanvragen.

Let op: Bent u werkgever? En sprak u met uw ex-werknemer bij ontslag af dat u de pensioenopbouw aanvult tijdens zijn of haar uitkering? Vraag dan via deze rekenhulp de deelname voor uw ex-werknemer aan.

Bereken wat het kost en wat het oplevert

Dat doet u heel makkelijk met de rekenhulp. U ziet dan precies met hoeveel procent u uw pensioenopbouw kunt aanvullen en hoeveel dat elke maand kost. Ook ziet u hoeveel pensioen u daar straks voor krijgt. Vervolgens vraagt u heel makkelijk uw vrijwillige pensioenopbouw aan.
Belangrijk om te weten: uw aanvraag moet uiterlijk 9 maanden na uw ontslag bij ons binnen zijn. Ook uw werkgever kan deze tool gebruiken.

U kiest zelf voor welk percentage u uw pensioenopbouw aanvult

Dit is wel afhankelijk van uw situatie. U kunt het percentage 1 keer per jaar aanpassen. Uw totale pensioenopbouw kan niet meer zijn dan 100%.

U kunt uw pensioenopbouw aanvullen voor het deel dat u geen pensioen meer opbouwt.

De premie betaalt u zelf

U betaalt premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen. In een enkel geval betaalt uw werkgever de premie.

Bent u met levensloopverlof? Dan betaalt u via uw werkgever ook premie voor arbeidsongeschiktheidspensioen en VPL. Bent u militair? Dan betaalt u premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Ook als u met levensloopverlof bent.

U werkte bij een ABP-werkgever maar nu niet meer

Dan mag u maximaal 3 jaar na uw ontslagdatum uw pensioenopbouw aanvullen. Bent u een eigen bedrijf gestart of ZZP'er? Dan mag u uw pensioenopbouw 10 jaar aanvullen. U kunt uw pensioenopbouw niet aanvullen als u binnen 3 jaar AOW krijgt.

U krijgt AOW en werkt bij een ABP-werkgever

Dan kunt u maximaal tot 5 jaar na uw AOW-leeftijd vrijwillig pensioenopbouw aanvullen.

U krijgt arbeidsongeschiktheidspensioen

Zolang u recht heeft op deze uitkering, kunt u uw pensioenopbouw aanvullen.

U krijgt een WW-, wachtgeld-, of UGM-uitkering

Zolang u recht heeft op 1 van deze uitkeringen, kunt u uw pensioenopbouw aanvullen.
Hulp nodig?