Veelgestelde vragen verhoging Militair InvaliditeitsPensioen en Bijzonder Militair NabestaandenPensioen

Defensie en de vakbonden zijn het eens geworden over verhoging (ook wel: indexatie) van het Militair InvaliditeitsPensioen (MIP), de bijzondere invaliditeitsverhoging (BIV) en het Bijzonder Militair NabestaandenPensioen (BMNP).

De partijen hebben 2 afspraken gemaakt:

1.       Deze MIP/BMNP-uitkeringen gaan vanaf 1 januari 2023 op dezelfde manier omhoog als uitkeringen op basis van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Tot 1 januari 2023 gingen de uitkeringen omhoog op basis van de verhoging van de pensioenen bij ABP. Per 1 januari 2023 krijgt u er daarom 10,15% bij, omdat de WIA ook stijgt.

2.      Daarnaast gaat uw uitkering in één keer extra omhoog. Het gaat om een extra verhoging van uw uitkering op basis van de WIA-verhogingen over maximaal de periode 2009-2022. Hoeveel dat is, hangt af van het moment waarop u of uw overleden partner uit dienst bent/is gegaan.

Op deze pagina krijgt u antwoord op de meest gestelde vragen. 

Aan het einde van elk jaar kijkt het pensioenfonds of het de pensioenen kan verhogen. Zo wil het fonds ervoor zorgen dat de pensioenen hun waarde behouden. Of de verhoging kan doorgaan en zo ja hoeveel procent, hangt af van de financiële positie van het pensioenfonds (de dekkingsgraad).

Lange tijd was er geen ruimte voor een verhoging. De financiële situatie van het fonds was niet goed genoeg. Daarom hebben Defensie en de vakbonden ervoor gekozen om dit los te laten en  vanaf 1 januari 2023 de WIA-verhogingen te volgen. Over de verhoging van de WIA besluit de overheid. De verhoging is in lijn met de stijging van het minimumloon. Hierover neemt de overheid 2x per jaar een besluit: in januari én in juli.

De MIP/BMNP-uitkeringen zijn sinds 2009 niet of bijna niet omhoog gaan. ABP kon de pensioenen toen niet verhogen. De WIA-uitkeringen gingen in die periode wel omhoog. De partijen hebben daarom verder besloten om de WIA-verhogingen vanaf 1 januari 2009 aan uw uitkering van januari 2023 toe te voegen. Dat is de extra verhoging. U krijgt in één keer de gemiste verhogingen over de periode 2009-2022 bij elkaar opgeteld. Daarbij houden we rekening met de verhogingen die u vanuit ABP heeft ontvangen in die periode.

Vanaf 1 januari 2023 ziet u uw verhoogde uitkering op MijnABP . Daarin is de verhoging verwerkt per 1 januari 2023 én de extra verhoging. Rond 19 januari 2023 krijgt u van ons een (digitale) betaalspecificatie waarop u ziet hoeveel euro u precies van ons krijgt op uw bankrekening.

De verhoging per 1 januari 2023 is 10,15%. Daar komt dus nog een extra verhoging bij. Hoe hoog de extra verhoging is, hangt af van het moment waarop u of uw overleden partner/ouder/verzorger uit dienst bent/is gegaan.

In deze tabel kunt u zien welk percentage voor u geldt:

·        Zoek in de kolom ‘Moment van uit dienst gaan’ het jaartal op waarin u of uw overleden partner uit dienst bent/is gegaan.

·        In de kolom ‘Extra verhoging per 1 januari 2023’ ziet u dan met welk percentage uw uitkering extra omhoog gaat.

 

Ging u bijvoorbeeld in 2008 of eerder uit dienst? Dan gaat uw uitkering met 26,10% omhoog. Was dit bijvoorbeeld op 1 oktober 2010? Dan was dit 21,15%.

 

Wat u nog meer in de tabel ziet:

·        De percentages waarmee de pensioenen van ABP sinds 2009 zijn verhoogd.

·        De percentages waarmee de WIA-uitkeringen sinds 2009 zijn verhoogd.

·        Het verschil tussen de verhogingen van de ABP-pensioenen en de WIA-uitkeringen.

·        Het oplopend halfjaarlijks verschil tussen beide verhogingen.

 

 Bekijk de tabel 

U ontvangt uw verhoogde uitkering vanaf januari 2023. U krijgt dan ook een extra verhoging op basis van de WIA-verhogingen over maximaal de periode 2009-2022. Wij maken het geld over op 23 januari 2023. 

De uitkering is sinds 2009 niet of bijna niet omhoog gaan. Maar de prijzen zijn in de tussentijd wél gestegen. Dat betekent dat u minder kunt kopen van uw uitkering.

Daarom hebben Defensie en de vakbonden besloten om de WIA-verhogingen vanaf 1 januari 2009 aan uw uitkering toe te voegen. Dat is de extra verhoging. U krijgt in één keer de gemiste verhogingen over maximaal de periode 2009-2022 bij elkaar opgeteld.

De verhoging verwerken we in uw uitkering vanaf 1 januari 2023. De betaaldata voor 2023 vindt u hier.  

De Belastingdienst kijkt naar uw inkomen en bepaalt op basis daarvan hoeveel toeslag u krijgt. Door de verhoging(en) van uw uitkering heeft u meer inkomen. Daardoor kan het zijn dat u minder toeslag krijgt.
Of dat voor u geldt, weten wij niet. Het hangt onder meer af van uw huur, uw leeftijd, met hoeveel personen u in één huis woont en uw totale inkomen. Dat verschilt dus per persoon. Kijk voor meer informatie over toeslagen en handige rekentools  op de website van de Belastingdienst. Of bekijk deze pagina voor meer informatie.  

De Belastingdienst kijkt naar uw totale inkomen en bepaalt op basis daarvan hoeveel belasting u moet betalen. Door de verhoging(en) van uw uitkering heeft u meer inkomen. Daardoor kan het zijn dat u meer belasting moet gaan betalen.

Of dat voor u geldt, weten wij niet. Dat hangt onder meer af van het feit of u meer inkomsten heeft van andere instanties. Dit ziet u bij uw aangifte Inkomstenbelasting in 2024.

Als u een voorlopige aanslag of een toeslag hebt, moet u uw nieuwe inkomen tussentijds doorgeven. Zo voorkomt u dat u moet terugbetalen. Kijk op de website van de Belastingdienst wanneer u uw veranderde inkomen moet doorgeven en hoe u dat doet.

Nee. Alleen als u op 1 januari 2023 recht heeft op Militair invaliditeitsPensioen, bijzondere invaliditeitsverhoging of Bijzonder Militair NabestaandenPensioen. 

Ja. Hierover vindt u hier meer informatie.  

Als u toegang heeft tot MijnABP, vindt uw verhoogde MIP, BIV of BMNP-uitkering vanaf 1 januari 2023 in MijnABP . Iedereen met recht op de uitkering krijgt u rond 19 januari 2023 een (digitale) betaalspecificatie. Hierin staat het bedrag dat u op uw bankrekening krijgt.

Nee. De verhoging van de uitkering heeft geen invloed op uw pensioen. Wilt u meer weten over hoe u pensioen opbouwt? Bekijk dan deze informatie

Stuur uw vraag via e-mail op dit adres: brdbmp@abp.nl. U kunt ons ook bellen:

  • Heeft u een vraag over het Militair InvaliditeitsPensioen en bent u jonger dan 65 jaar?
    U bereikt ons via telefoonnummer 045 579 81 91.
  • Heeft u een Militair InvaliditeitsPensioen en bent u ouder dan 65 jaar?
    U bereikt ons via telefoonnummer 045 579 81 98.

  •  Gaat uw vraag over het Bijzonder Militair NabestaandenPensioen?
    U bereikt ons via telefoonnummer 045 579 81 98.

Op deze website vindt u meer informatie over het Militair InvaliditeitsPensioen en het Bijzonder Militair NabestaandenPensioen. En over andere regelingen voor militairen.