Nabestaandenpensioen voor uw partner

Meestal is het nabestaandenpensioen voor uw partner (ook partnerpensioen genoemd) automatisch geregeld.

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, hoeft u uw partner niet aan te melden. Maar woont u samen of trouwt u in het buitenland, dan weten wij dat niet. Wilt u regelen dat uw partner nabestaandenpensioen krijgt als u overlijdt?

 • U woont samen: meld uw partner aan. Dit kan als u een samenlevingscontract heeft.
 • U woont en trouwt in het buitenland: stuur ons een kopie van uw huwelijksakte.

 • De hoogte van het nabestaandenpensioen is afhankelijk van veel factoren. Zoals uw leeftijd op het moment van overlijden, of u nog pensioen opbouwt, of u eerder getrouwd bent geweest.
 • Bent u na 31-12-2017 gestart met pensioen opbouwen bij ABP? Dan is het nabestaandenpensioen 70% van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot uw AOW-leeftijd bij ABP pensioen zou opbouwen. Ook bij overlijden na pensionering krijgt uw partner 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen.
 • Bent u voor 1-1-2018 gestart met pensioen opbouwen bij ABP? Als u voor uw 65ste overlijdt dan ontvangt uw partner alleen ABP NabestaandenPensioen als u vóór 1-7-1999 en vanaf 1-1-2018 pensioen heeft opgebouwd. Dit geldt alleen als u op het moment van overlijden geen pensioen meer opbouwt bij ABP. Als u op of na uw 65ste overlijdt, dan ontvangt uw partner ABP NabestaandenPensioen over uw volledig opgebouwde pensioen.
 • Het nabestaandenpensioen ontvangt u levenslang, maar kan wijzigen. Bijvoorbeeld als u opnieuw trouwt, een partnerschap registreert, of uw partner aanmeldt bij ABP. Uw nabestaandenpensioen kan ook wijzigen als u een Anw-uitkering ontvangt en gaat samenwonen voordat u de AOW-leeftijd bereikt.

Ontvangt u al pensioen? Bekijk dan uw pensioenoverzicht in MijnABP.

In sommige situaties heeft u recht op een aanvulling op uw pensioen. Lees hier of dat ook voor u geldt.

Vlak voordat u met pensioen gaat, kunt u ervoor kiezen het nabestaandenpensioen voor uw partner te verhogen door hiervoor ouderdomspensioen te ruilen. Uw ouderdomspensioen wordt hierdoor lager. U kunt het nabestaandenpensioen over de pensioengeldige tijd voor 1-1-2018 verhogen naar 70% van het ouderdomspensioen. Vanaf 2018 bouwt u altijd 70% van het ouderdomspensioen op voor uw nabestaandenpensioen, ongeacht het moment van overlijden. Dit betekent dat u het deel van het nabestaandenpensioen dat u vanaf 1-1-2018 opbouwt, niet meer kunt verhogen door hiervoor ouderdomspensioen te ruilen.

In sommige situaties krijgt uw partner geen ABP NabestaandenPensioen:

 • U bent getrouwd (of bent een geregistreerd partnerschap aangegaan) na uw AOW-leeftijd;
 • U woont samen, maar u heeft uw partner niet aangemeld bij ABP;
 • U bouwde na 1-1-1996 geen pensioen meer op bij ABP en u bent getrouwd na uw ontslagdatum;
 • U heeft uw pensioen overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder;
 • U heeft uw pensioen afgekocht;
 • U heeft alleen na 1-7-1999 pensioen opgebouwd. En u heeft uw nabestaandenpensioen geruild voor een hoger ouderdomspensioen.
 • U wisselt van baan of u verliest uw baan en bouwt geen pensioen meer op bij ABP. Neemt u uw pensioen niet mee naar de nieuwe pensioenuitvoerder (bijvoorbeeld omdat waardeoverdracht niet mogelijk is)? Of heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder? Én kiest u niet voor verhogen van het nabestaandenpensioen? Dan wordt het nabestaandenpensioen bij overlijden voor 65 jaar veel lager of vervalt helemaal. Dit is afhankelijk van de diensttijd in de periode tussen 1-7-1999 en 1-1-2018.

Uw partner en kinderen ontvangen een Bijzonder Militair NabestaandenPensioen als u overlijdt door een bedrijfsongeval of dienstverbandaandoening