U bouwt geen pensioen meer bij ons op

U bent gewezen deelnemer

Bouwt u geen pensioen meer bij ons op? Dan blijft het pensioen dat u heeft opgebouwd gewoon staan. In dit onderdeel staat welke regels voor u gelden als u gewezen deelnemer bent.
[cms: qa-q1]
Welke situatie geldt voor u?
[cms: qa-q1q1]
[cms: qa-q1a1]
[cms: qa-q1a2]
[cms: qa-q1a3]
[cms: qa-q1a4]
[cms: qa-q1q2]
[cms: qa-q1a5]
[cms: qa-q1a1]
[par. Hoofdstuk 4.2]

U heeft een partner

Stopt u met pensioen opbouwen bij ons? Dan blijft het pensioen dat u bij ABP heeft opgebouwd, gewoon staan. Dat geldt ook voor het opgebouwde partnerpensioen.
Bij  het onderdeel U heeft een partner leest u wat u moet doen om uw partner aan te melden.

[cms: qa-q1a2]
[par. Hoofdstuk 4.3]

U heeft kinderen jonger dan 25 jaar

Bent u gewezen deelnemer? Dan hebben uw kinderen nog steeds recht op wezenpensioen als u overlijdt. In MijnABP ziet u hoeveel wezenpensioen uw kinderen krijgen als u overlijdt.

[cms: qa-q1a3]
[par. Hoofdstuk 4.4]

U wordt ziek

Bent u ziek geworden toen u nog als militair werkte? Zie ook het onderdeel U wordt ziek. Of bent u ziek geworden nadat u uit dienst was en ligt de oorzaak van uw ziekte bij uw werk als militair? Neem dan contact op met het Ministerie van Defensie.

[cms: qa-q1a4]
[par. Hoofdstuk 4.5]

U gaat uit elkaar

Gaat u scheiden of uit elkaar? Dan heeft dit gevolgen voor het pensioen dat u heeft opgebouwd bij uw ABP-werkgever. Hieronder staat wat er gebeurt met:

 • uw ouderdomspensioen; 
 • partnerpensioen, en; 
 • wezenpensioen.

[cms: qa-q1a5]
[par. Hoofdstuk 4.7]

Uw keuzes als u met pensioen gaat

Welke keuzes kunt u maken als u met pensioen gaat?

U kunt vanaf uw 60e een aantal keuzes maken: 

[cms: qa-q1q1]
Uw deelname stopt. Waar heeft u nog recht op en welke keuzes kunt u maken?
[cms: qa-q1q1a1]
[cms: qa-q1q1a2]
[cms: qa-q1q1a3]
[cms: qa-q1q1a1]
[par. Hoofdstuk 4.1]

Wanneer stopt u met pensioen opbouwen bij ABP?

In de volgende situaties stopt u met pensioen opbouwen bij ABP:

 • U stopt met werken als militair en u heeft na uw ontslag geen recht meer op een
  • UGM-, ontslag- of werkloosheidsuitkering, of een;
  • arbeidsongeschiktheidspensioen.
 • U stopt met vrijwillig pensioen opbouwen bij ABP.
[cms: qa-q1q1a2]
[par. Hoofdstuk 4.1]

Wat gebeurt er met het pensioen dat u al heeft opgebouwd?

Stopt u met pensioen opbouwen bij ABP? Dan blijft het pensioen dat u tot die tijd heeft opgebouwd, gewoon staan. Dit geldt ook voor het opgebouwde partner- en het wezenpensioen.

Let op! Als u in dienst was voor 1 januari 2018 heeft u niet in alle jaren partner- en wezenpensioen opgebouwd. Zie het onderdeel Partnerpensioen en wezenpensioen.

Let op! Stopt uw deelname en bedraagt uw pensioen niet meer dan € 2,- bruto per jaar? Dan vervalt uw pensioen. Dit is wettelijk verplicht.

[cms: qa-q1q1a3]
[par. Hoofdstuk 4.1]

U stopt met pensioen opbouwen. De keuzes die u kunt maken

Stopt u met pensioen opbouwen bij ABP? Dan kunt u een aantal keuzes maken:

[cms: qa-q1q2]
Wat gebeurt er in de volgende situaties?
[cms: qa-q1q2a1]
[cms: qa-q1q2a2]
[cms: qa-q1q2a3]
[cms: qa-q1q2a1]
[par. Hoofdstuk 4.6]

U overlijdt

Als u overlijdt, dan: 

 • krijgt uw partner partnerpensioen; 
 • krijgen uw kinderen wezenpensioen.

[cms: qa-q1q2a2]
[par. Hoofdstuk 4.6]

Uw partner overlijdt of uw ex-partner overlijdt

[cms: qa-q1q2a3]
[par. Hoofdstuk 4.6]

Uw kind overlijdt

Wat gebeurt er met uw pensioen als uw kind overlijdt?
Als uw kind overlijdt, dan verandert er aan uw pensioen niets.