Militair ABP OuderdomsPensioen

Dit is het pensioen dat u krijgt als u met pensioen gaat. ABP OuderdomsPensioen is een aanvulling op uw AOW. U bouwt het op via uw werkgever.

Mogelijk heeft u recht op een (maandelijkse) aanvulling op uw ABP OuderdomsPensioen. Bijvoorbeeld als:

  • uw partner een pensioen ontvangt en dit heeft opgebouwd voor 1995.
  • uw partner niet de volledige AOW krijgt.

Ongeveer 6 maanden voordat u met pensioen gaat ontvangt u meer informatie.

U hoeft uw pensioen niet aan te vragen. Ongeveer een half jaar voordat u met pensioen gaat, neemt ABP contact met u op.

Hoe regelt u het?

  • U heeft geen partner: U hoeft niets te doen. Wij verhogen uw ouderdomspensioen automatisch. 
  • U heeft een partner: Ongeveer een half jaar voordat u met pensioen gaat, krijgt u van ons een brief. Daarin staat precies wat u moet doen.
Door de verhoging van de AOW-leeftijd mist u tussen uw 65ste en uw AOW-leeftijd een stukje inkomen. Dit is het AOW-hiaat. Defensie biedt vanaf 1 oktober 2015 een tegemoetkoming om dit gemis aan AOW te compenseren. U ontvangt deze tegemoetkoming als u een defensie-uitkering ontvangt vanwege leeftijdsontslag, arbeidsongeschiktheid of overtolligheid die eindigt op uw 65ste.
Kijk op de pagina 'Uitbetaling pensioen' voor meer informatie over uw pensioenuitkering. Zoals de betaaldatum van uw pensioen en het wijzigen van uw rekeningnummer.

Misschien ontvangt u naast uw pensioen ook nog salaris of AOW. ABP, de SVB en uw werkgever houden alle drie loonheffing in. Doordat de Belastingdienst uw inkomen optelt, valt u mogelijk in een hoger belastingtarief. In dat geval is er te weinig loonheffing ingehouden. De Belastingdienst verrekent dit achteraf met een naheffing. U kunt dit voorkomen door een voorlopige aanslag aan te vragen bij de Belastingdienst (0800 05 43).

Als u maar weinig pensioen heeft opgebouwd, kopen wij uw pensioen af.
Lees meer over het afkopen van een klein pensioen