Militair ABP OuderdomsPensioen

Dit is het pensioen dat u krijgt als u met pensioen gaat. ABP OuderdomsPensioen is een aanvulling op uw AOW. U bouwt het op via uw werkgever.

Mogelijk heeft u recht op een (maandelijkse) aanvulling op uw ABP OuderdomsPensioen. Bijvoorbeeld als:

  • uw partner een pensioen ontvangt en dit heeft opgebouwd voor 1995.
  • uw partner niet de volledige AOW krijgt.

Ongeveer 6 maanden voordat u met pensioen gaat ontvangt u meer informatie.

U hoeft uw pensioen niet aan te vragen. Ongeveer een half jaar voordat u met pensioen gaat, neemt ABP contact met u op.

Hoe regelt u het?

  • U heeft geen partner: U hoeft niets te doen. Wij verhogen uw ouderdomspensioen automatisch. 
  • U heeft een partner: Ongeveer een half jaar voordat u met pensioen gaat, krijgt u van ons een brief. Daarin staat precies wat u moet doen.

Door de verhoging van de AOW-leeftijd mist u tussen uw 65ste en uw AOW-leeftijd een stukje inkomen. Dit is het AOW-hiaat. Defensie compenseert dit gemis aan inkomen. U ontvangt deze tegemoetkoming als u een defensie-uitkering ontvangt vanwege leeftijdsontslag, arbeidsongeschiktheid of overtolligheid die eindigt op uw 65ste.

Lees meer over AOW-hiaatcompensatie

Kijk op de pagina 'Uitbetaling pensioen' voor meer informatie over uw pensioenuitkering. Zoals de betaaldatum van uw pensioen en het wijzigen van uw rekeningnummer.

Misschien ontvangt u naast uw pensioen ook nog salaris of AOW. ABP, de SVB en uw werkgever houden alle drie loonheffing in. Doordat de Belastingdienst uw inkomen optelt, valt u mogelijk in een hoger belastingtarief. In dat geval is er te weinig loonheffing ingehouden. De Belastingdienst verrekent dit achteraf met een naheffing. U kunt dit voorkomen door een voorlopige aanslag aan te vragen bij de Belastingdienst (0800 05 43).

Als u maar weinig pensioen heeft opgebouwd, kopen wij uw pensioen af.
Lees meer over het afkopen van een klein pensioen