Compensatie AOW-hiaat

Defensie compenseerde het gemis aan inkomen al voor een deel en heeft nu besloten de compensatie te verhogen tot 100%.

AOW-hiaat

De overheid verhoogde de AOW-leeftijd waardoor de AOW niet meer direct volgt op bijvoorbeeld een wachtgeld- of UGM-uitkering. Dit is het AOW-hiaat, ook AOW-gat genoemd. Defensiemedewerkers missen hierdoor tussen hun 65ste en de AOW-leeftijd een stuk inkomen. Defensie compenseert dit.

Wat houdt de AOW-hiaatcompensatie in?

Defensie compenseert nu tot 90% van de ‘gerechtvaardigde aanspraak’*. De compensatie gaat omhoog naar 100% van de gerechtvaardigde aanspraak. Deze wordt uitgekeerd vanaf het moment dat recht bestaat op de compensatie.

Voor wie geldt deze regeling?

Medewerkers van Defensie die op of na 1 januari 2013 een uitkering (hebben) ontvangen vanwege leeftijdsontslag (UGM), functioneel leeftijdsontslag (FLO), arbeidsongeschiktheid of overtolligheid (wachtgeld of BWW), een GMI-uitkering of in het verleden een VUT/FPU-uitkering, en die eindigt of eindigde op 65 jaar, komen in aanmerking voor compensatie. 

Wat betekent dit voor u?

Ontvangt u al AOW-hiaatcompensatie? Dan gaat het maandelijkse compensatiebedrag mogelijk omhoog en u krijgt een nabetaling. Ontving u na 1 januari 2013 AOW-hiaatcompensatie maar nu niet meer, dan ontvangt u eenmalig een bedrag. Medewerkers die onder de oude diensteinderegeling vallen houden een AOW-hiaat. Zij gaan de compensatie op termijn ook ontvangen. 

Hoogte van het bedrag

De maandelijkse verhoging en de nabetaling zijn voor iedereen anders. Als u in aanmerking komt voor de verhoogde compensatie dan informeren wij u persoonlijk over het bedrag.

Uitbetaling via ABP

ABP voert de uitbetaling van de AOW-hiaatcompensatie uit voor Defensie. Dit doet ABP ook al voor de huidige compensatieregeling die vanaf 1 januari 2013 geldt. Vanaf december dit jaar starten wij met de nabetalingen van de compensatie tot 100%.
'Dit is het bedrag van de gecombineerde netto pensioen- en AOW-uitkeringen die bij 65 jaar zouden zijn uitgekeerd als de AOW-leeftijd en pensioenleeftijd nog steeds 65 jaar zouden zijn geweest.' De gerechtvaardigde aanspraak bestaat dus uit het bedrag aan ABP-ouderdomspensioen- en AOW-uitkering op netto basis bij elkaar opgeteld, als de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd nog 65 zou zijn.
Het bedrag van de daadwerkelijke uitbetaling kan afwijken van het bedrag dat is opgenomen in de brief die u ontvangt van ABP. Dit komt doordat we standaard loonheffingskorting toepassen. Daarnaast is er in de opgave geen rekening gehouden met persoonlijke inhoudingen op uw pensioen. 
Heeft u compensatie ontvangen tot 90% dan bestaat over de nabetaling(en) in het kader van de uitkering tot 90% van de gerechtvaardigde aanspraak, recht op wettelijke rente. Recht op wettelijke rente bestaat alleen als de wettelijke rente € 10,- of meer bedraagt.

De staatssecretaris van Defensie heeft besloten de compensatie van het AOW-hiaat te verhogen van 90% naar 100% van de gerechtvaardigde aanspraak. Deze betaling is een onverplichte uitkering waarover Defensie geen wettelijke rente is verschuldigd. Dus over de verhoging van 90% naar 100% wordt geen wettelijke rente nabetaald.
Heeft u op dit moment een AOW-hiaatcompensatie, dan kan het bedrag nog veranderen. Dit heeft te maken met toekomstige wijzigingen in AOW-bedrag, belastingtarieven en indexatie.
Is uw huidige AOW-hiaatcompensatie gelijk aan of hoger dan uw gerechtvaardigde aanspraak, dan wordt de compensatie niet verhoogd.
De nieuwe diensteinderegeling voor militairen kent geen AOW-hiaat.
De AOW-leeftijd gaat vanaf 1 januari 2020 minder snel omhoog dan eerder werd afgesproken. In 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 7 maanden, in 2023 66 jaar en 10 maanden en vanaf 2024 67 jaar. De AOW-leeftijd blijft vanaf 2025 gekoppeld aan de levensverwachting.
Hulp nodig?