Compensatie AOW-hiaat

Defensie compenseert het gemis aan inkomen tot 100%.
Vanaf 2022 noemen wij deze compensatie op uw jaaropgave ‘RVU-uitkering’. De afkorting RVU staat voor Regeling Vervroegde Uittreding.
U leest hier waarom deze compensatie een andere naam heeft gekregen op uw jaaropgave.

AOW-hiaat

De overheid verhoogde de AOW-leeftijd waardoor de AOW niet meer direct volgt op bijvoorbeeld een wachtgeld- of UGM-uitkering. Dit is het AOW-hiaat, ook AOW-gat genoemd. Defensiemedewerkers missen hierdoor tussen hun 65ste en de AOW-leeftijd een stuk inkomen. Defensie compenseert dit.

Wat houdt de AOW-hiaatcompensatie in?

Defensie compenseerde in het verleden tot 90% van de ‘gerechtvaardigde aanspraak.’ De compensatie is ondertussen 100% van de gerechtvaardigde aanspraak. Deze wordt uitgekeerd vanaf het moment dat recht bestaat op de compensatie.

U kunt op de site van Defensie vinden hoe Defensie de financiële gevolgen van de opgehoogde AOW-leeftijd compenseert.

Voor wie geldt deze regeling?

Medewerkers van Defensie die op of na 1 januari 2013 een uitkering (hebben) ontvangen vanwege leeftijdsontslag (UGM), functioneel leeftijdsontslag (FLO), arbeidsongeschiktheid of overtolligheid (wachtgeld of BWW), een GMI-uitkering of in het verleden een VUT/FPU-uitkering, en die eindigt of eindigde op 65 jaar, komen in aanmerking voor compensatie.
De militairen in de nieuwe Diensteinderegeling hebben geen AOW-hiaat meer.

Wat betekent dit voor u?

Medewerkers die onder de oude diensteinderegeling vallen houden een AOW-hiaat. Zij gaan de compensatie op termijn ook ontvangen. 

Hoogte van het bedrag

De maandelijkse verhoging en de nabetaling zijn voor iedereen anders. Als u in aanmerking komt voor de verhoogde compensatie dan informeren wij u persoonlijk over het bedrag.

Uitbetaling via ABP

ABP voert de uitbetaling van de AOW-hiaatcompensatie uit voor Defensie.