Pensioen voor militairen

Een aantal pensioensoorten geldt alleen voor militairen.

Ingehouden werknemerspremie

Twijfelt u over de premie die uw werkgever heeft ingehouden en heeft u hierover een brief gestuurd?

Toelichting militairen

Lees hier de toelichting op het uniform pensioenoverzicht 2018.

Compensatie AOW-hiaat

U ontvangt een uitkering van Defensie maar nog geen AOW. Defensie compenseert dit.

Pensioen 1-2-3

Bepaal zelf: uitleg over uw pensioenregeling in 5 minuten, of uitgebreid, of op juridisch niveau.

Ouderdomspensioen

Inkomen voor als u stopt met werken. Lees alles over uw ouderdomspensioen.

Uitkering Gewezen Militairen (UGM)

U gaat met leeftijdsontslag.

Militair pensioen voor uw nabestaanden

U overlijdt door een bedrijfsongeval of dienstverbandaandoening.

Militair InvaliditeitsPensioen

U heeft een aandoening of gebrek door de uitvoering van uw werk.

Militair pensioen als u arbeidsongeschikt bent

U bent ontslagen omdat u arbeidsongeschikt bent.

Bijzondere regelingen militairen

Naast de pensioenen, zijn er ook nog bijzondere regelingen voor militairen. Deze vindt u hier.

Nieuwe diensteinderegeling (nDER)

Heeft u vragen over deze regeling, dan kunt u bij uw werkgever terecht.

Pensioenreglement

Download het pensioenreglement voor militairen.