Nabestaandenpensioen voor uw partner

Meestal is het nabestaandenpensioen voor uw partner automatisch geregeld.

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, hoeft u uw partner niet aan te melden. Maar woont u samen of trouwt u in het buitenland, dan weten wij dat niet. Wilt u regelen dat uw partner nabestaandenpensioen krijgt als u overlijdt?

 • U woont samen: meld uw partner aan. Dit kan als u een samenlevingscontract heeft.
 • U woont en trouwt in het buitenland: stuur ons een kopie van uw huwelijksakte.
 • De hoogte van het nabestaandenpensioen is afhankelijk van veel factoren. Zoals uw leeftijd op het moment van overlijden, of u nog pensioen opbouwt, of u eerder getrouwd bent geweest. 
 • In 2016 is de opbouw van ABP NabestaandenPensioen als u overlijdt op of na uw 67ste verhoogd naar 70%. Vanaf 2018 bouwt u altijd 70% van het ouderdomspensioen op voor uw nabestaanden, ongeacht het moment van overlijden.
 • Het nabestaandenpensioen wordt niet aangepast bij hertrouwen.

Ontvangt u al pensioen? Bekijk dan uw pensioenoverzicht in MijnABP.

Als u al vóór 1 januari 2018 pensioen opbouwde bij ABP, heeft uw partner mogelijk recht op extra aanvullingen op het nabestaandenpensioen:

 • Als uw partner premies AOW en Anw betaalt via de loonheffing, dan krijgt hij een aanvulling om deze premies te compenseren. Deze aanvulling geldt vanaf 2018 niet meer. Er bestaat alleen nog recht op deze aanvulling over nabestaandenpensioen dat is opgebouwd voor 1 januari 2018. 
 • Als u nog pensioen opbouwt bij ABP, u bent al met pensioen of u ontvangt UGM, dan krijgt uw partner Anw-compensatie. Maar alleen als hij geen recht heeft op Anw, of als hij minder dan 75% van de volledige Anw-uitkering ontvangt. Is uw partner jonger dan 40, dan ontvangt hij de Anw-compensatie een jaar.
 • Als uw partner ook nog een ander pensioen ontvangt, krijgt uw partner een aanvulling als dit pensioen is opgebouwd vóór 1986, én tegelijk met het ABP-pensioen is opgebouwd, én is verminderd in verband met AOW of Anw.
 • Als uw partner de AOW-leeftijd heeft, maar geen (volledige) AOW ontvangt. Dan ontvangt uw partner een aanvulling als hij in de periode vóór 1986 geen AOW opbouwde en u in diezelfde periode uw pensioen opbouwde. Zodra uw partner AOW ontvangt of zodra er iets wijzigt in de Anw-uitkering, wijzigen of vervallen de aanvullingen. Maar ook als uw partner hertrouwt, gaat samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Vlak voordat u met pensioen gaat, kunt u ervoor kiezen het nabestaandenpensioen voor uw partner te verhogen. U levert daar ouderdomspensioen voor in. U kunt het nabestaandenpensioen over de pensioengeldige tijd voor 1 januari 2018 aanvullen tot maximaal 70% van het ouderdomspensioen. Het nabestaandenpensioen dat u opbouwt vanaf 2018 kunt u niet meer verhogen met ouderdomspensioen.

In sommige situaties krijgt uw partner geen ABP NabestaandenPensioen:

 • U bent getrouwd (of bent een geregistreerd partnerschap aangegaan) na uw AOW-leeftijd.
 • U woont samen, maar u heeft uw partner niet aangemeld bij ABP.
 • U bouwde na 1 januari 1996 geen pensioen meer op bij ABP en u bent pas daarna getrouwd.
 • U heeft uw pensioen overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder.
 • U heeft uw pensioen afgekocht.
 • U heeft alleen na 1 juli 1999 pensioen opgebouwd en u heeft dit toegevoegd aan uw ouderdomspensioen.

Bent u militair? Dan is het nabestaandenpensioen op bepaalde punten anders geregeld. U kunt uw partner tot uw AOW-leeftijd aanmelden voor nabestaandenpensioen.

Aanvullingen

Deze wijzigen of vervallen als uw partner 65 wordt.

Wanneer geen nabestaandenpensioen voor uw partner?

U krijgt geen ABP NabestaandenPensioen als u bent getrouwd (of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan) op of na uw AOW-leeftijd.

Bijzonder Militair NabestaandenPensioen

Uw partner en kinderen ontvangen een Bijzonder Militair NabestaandenPensioen als u overlijdt door een bedrijfsongeval of dienstverbandaandoening.