Nabestaandenpensioen voor uw partner

Meestal is het nabestaandenpensioen voor uw partner automatisch geregeld.

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, hoeft u uw partner niet aan te melden. Maar woont u samen of trouwt u in het buitenland, dan weten wij dat niet. Wilt u regelen dat uw partner nabestaandenpensioen krijgt als u overlijdt?

 • U woont samen: meld uw partner aan. Dit kan als u een samenlevingscontract heeft.
 • U woont en trouwt in het buitenland: stuur ons een kopie van uw huwelijksakte.
 • De hoogte van het nabestaandenpensioen is afhankelijk van veel factoren. Zoals uw leeftijd op het moment van overlijden, of u nog pensioen opbouwt, of u eerder getrouwd bent geweest. 
 • Vanaf 2016 is de opbouw van ABP NabestaandenPensioen als u overlijdt op of na uw 67ste verhoogd naar 70%. Uw nabestaandenpensioen mag maximaal 70% van het ouderdomspensioen zijn. Daarom is er geen fiscale ruimte meer om voor extra nabestaandenpensioen te sparen met ABP PartnerPlusPensioen. De verhoging van het nabestaandenpensioen geldt alleen over het pensioen dat u opbouwt vanaf 1 januari 2016.

Ontvangt u al pensioen? Kijk dan op uw betaalspecificatie van januari.

Uw partner heeft mogelijk recht op een aanvulling op zijn nabestaandenpensioen:
 • Als uw partner premies AOW en Anw betaalt via de loonheffing, dan krijgt hij een aanvulling om deze premies te compenseren.
 • Als u nog pensioen opbouwt bij ABP, u bent al met pensioen of u ontvangt UGM, dan krijgt uw partner Anw-compensatie. Maar alleen als hij geen recht heeft op Anw, of als hij minder dan 75% van de volledige Anw-uitkering ontvangt. Is uw partner jonger dan 40, dan ontvangt hij de Anw-compensatie een jaar.
 • Als uw partner ook nog een ander pensioen ontvangt, krijgt uw partner een aanvulling als dit pensioen is opgebouwd vóór 1986, én tegelijk met het ABP-pensioen is opgebouwd, én is verminderd in verband met AOW of Anw.
 • Als uw partner de AOW-leeftijd heeft, maar geen (volledige) AOW ontvangt. Dan ontvangt uw partner een aanvulling als hij in de periode vóór 1986 geen AOW opbouwde en u in diezelfde periode uw pensioen opbouwde. Zodra uw partner AOW ontvangt of zodra er iets wijzigt in de Anw-uitkering, wijzigen of vervallen de aanvullingen. Maar ook als uw partner hertrouwt, gaat samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Vlak voordat u met pensioen gaat, kunt u ervoor kiezen het nabestaandenpensioen voor uw partner te verhogen. U levert daar ouderdomspensioen voor in. Dit kan alleen met ouderdomspensioen dat u na 1 januari 2004 heeft opgebouwd.

In sommige situaties krijgt uw partner geen ABP NabestaandenPensioen:

 • U bent getrouwd (of bent een geregistreerd partnerschap aangegaan) na uw 67ste.
 • U woont samen, maar u heeft uw partner niet aangemeld bij ABP.
 • U bouwde na 1 januari 1996 geen pensioen meer op bij ABP en u bent pas daarna getrouwd.
 • U heeft uw pensioen overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder.
 • U heeft uw pensioen afgekocht.
 • U heeft alleen na 1 juli 1999 pensioen opgebouwd en u heeft dit toegevoegd aan uw ouderdomspensioen.
 • U was op 1 januari 2015 al 65 jaar, bent pas na uw 65ste getrouwd én bent gepensioneerd of bouwt geen pensioen meer op.

Uw partner ontvangt de uitkering levenslang, maar deze kan lager worden. Bijvoorbeeld als uw partner opnieuw trouwt. Dit geldt ook voor een geregistreerd partnerschap of als uw partner gaat samenwonen en een nieuwe partner aanmeldt bij ABP.

Bent u militair? Dan is het nabestaandenpensioen op bepaalde punten anders geregeld. Voor u geldt namelijk in een aantal gevallen niet 67 jaar, maar 65 jaar.

Aanvullingen

Deze wijzigen of vervallen als uw partner 65 wordt.

Wanneer geen nabestaandenpensioen voor uw partner?

U krijgt geen ABP NabestaandenPensioen als u bent getrouwd (of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan) na uw 65ste.

Bijzonder Militair NabestaandenPensioen

Uw partner en kinderen ontvangen een Bijzonder Militair NabestaandenPensioen als u overlijdt door een bedrijfsongeval of dienstverbandaandoening.