Nabestaandenpensioen voor uw kinderen

Het nabestaandenpensioen voor uw kinderen (ook wezenpensioen genoemd) is automatisch geregeld. U hoeft niet aan ons door te geven dat u kinderen heeft.

Als u overlijdt, krijgen uw kinderen maandelijks of 1 keer een pensioenuitkering. 

Geadopteerde, stief- of pleegkinderen hebben ook recht op een nabestaandenpensioen (wezenpensioen). Maar alleen als ze deel uitmaken van het gezin en u bijdraagt in de kosten van hun levensonderhoud.

Uw kinderen krijgen nabestaandenpensioen zolang zij nog geen 25 zijn. Nabestaandenpensioen dat al voor 2018 is ingegaan, stopt als een kind 21 wordt. Gaat uw kind samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Of was er voor de ingang van het wezenpensioen al sprake van partnerschap? Dan heeft dit vanaf 2018 geen invloed meer. Uw kind heeft dan gewoon recht op nabestaandenpensioen.

Hoeveel nabestaandenpensioen uw kinderen krijgen, ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht.

Bekijk uw pensioenoverzicht in MijnABP

Als u al vóór 1 januari 2018 pensioen opbouwde bij ABP, heeft uw kind mogelijk recht op extra aanvullingen op nabestaandenpensioen. Als uw kind premies AOW en Anw betaalt via de loonheffing, dan krijgt hij een aanvulling om deze premies te compenseren. Deze aanvulling geldt vanaf 2018 niet meer. Er bestaat alleen nog recht op deze aanvulling over nabestaandenpensioen dat is opgebouwd voor 1 januari 2018.

Wij krijgen het automatisch door als uw partner overlijdt. Behalve als uw partner in het buitenland woont. Dan moeten uw kinderen dit zelf doorgeven. Zij moeten dan een e-mail of brief sturen met een kopie van de overlijdensakte van de burgerlijke staat van de gemeente of een overlijdensakte van een notaris.

Als u in het buitenland woont en overlijdt, dan weten wij niet altijd of u kinderen heeft. Soms kunnen wij dit achterhalen, maar niet altijd. Het is daarom belangrijk dat uw kinderen dan zelf nabestaandenpensioen aanvragen bij ABP
Hulp nodig?