Nabestaandenpensioen voor uw kinderen

Het nabestaandenpensioen voor uw kinderen is automatisch geregeld. U hoeft niet aan ons door te geven dat u kinderen heeft.

Als u overlijdt, krijgen uw kinderen maandelijks of eenmalig een pensioenuitkering. Het maakt geen verschil of uw kinderen uw eigen kinderen zijn, of zij geadopteerd zijn, of dat zij uw pleeg- of stiefkinderen zijn.

Uw kinderen krijgen nabestaandenpensioen zolang zij nog geen 25 zijn. Nabestaandenpensioen dat al voor 1 januari 2018 is ingegaan, stopt als een kind 21 wordt. 

Hoeveel nabestaandenpensioen uw kinderen krijgen, ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht.

Bekijk uw pensioenoverzicht in MijnABP

Wij krijgen het automatisch door als uw partner overlijdt. Behalve als uw partner in het buitenland woont. Dan moeten uw kinderen dit zelf doorgeven. Zij moeten dan een e-mail of brief sturen met een kopie van de overlijdensakte van de burgerlijke staat van de gemeente of een overlijdensakte van een notaris.

Als u in het buitenland woont en overlijdt, dan weten wij niet altijd of u kinderen heeft. Soms kunnen wij dit achterhalen, maar niet altijd. Het is daarom belangrijk dat uw kinderen dan zelf nabestaandenpensioen aanvragen bij ABP