ABP NabestaandenPensioen voor uw ex-partner

Uw ex-partner ontvangt mogelijk nabestaandenpensioen als u overlijdt.

Was u getrouwd, had u een geregistreerd partnerschap of had u uw ex-partner aangemeld? Dan ontvangt uw ex-partner later mogelijk ABP NabestaandenPensioen. Of uw ex-partner pensioen krijgt en hoeveel, is afhankelijk van een aantal factoren. Bijvoorbeeld:

  • Wanneer u getrouwd was en wanneer u gescheiden bent.
  • Op welke leeftijd u overlijdt.
  • Of u afspraken heeft gemaakt toen u de relatie beëindigde.

De meest voorkomende redenen zijn:

  • U woonde samen maar heeft dit niet aan ons doorgegeven.
  • U heeft bij het beëindigen van de relatie officieel afgesproken dat uw ex-partner geen ABP NabestaandenPensioen ontvangt.
  • U bent na uw ontslag getrouwd én uw ontslag was voor 1 januari 1996.
  • U heeft vóór en tijdens uw relatie geen pensioen opgebouwd.
  • U heeft alleen tussen 1 juli 1999 en 1 januari 2018 pensioen opgebouwd en overlijdt voor uw 65ste.
Hulp nodig?