Wat is geregeld voor het pensioen van mijn nabestaande als ik overlijd?

Meestal is het nabestaandenpensioen automatisch geregeld. Of uw nabestaanden pensioen krijgen, is afhankelijk van een aantal factoren. Om u zo goed mogelijk te helpen, vragen wij u één van de keuzes te maken die hieronder staan:
[cms: qa-q1]
[cms: qa-q1q1]
[cms: qa-q1q2]
[cms: qa-q1a1]
[cms: qa-q1a2]
[cms: qa-q1a1]

ABP NabestaandenPensioen voor uw ex-partner

Uw ex-partner ontvangt mogelijk nabestaandenpensioen als u overlijdt.
Was u getrouwd, had u een geregistreerd partnerschap of had u uw ex-partner aangemeld? Dan ontvangt uw ex-partner later mogelijk ABP NabestaandenPensioen. Of uw ex-partner pensioen krijgt en hoeveel, is afhankelijk van een aantal factoren. Bijvoorbeeld:
• Wanneer u getrouwd was en wanneer u gescheiden bent.
• Op welke leeftijd u overlijdt.
• Of u afspraken heeft gemaakt toen u de relatie beëindigde.
 
Voor meer informatie neem contact met ons op via 045 579 62 65. U kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel uw vraag via de chat.

[cms: qa-q1a2]

ABP NabestaandenPensioen zonder partner

Als u geen partner heeft, kunt u uw eigen ouderdomspensioen verhogen met het door u opgebouwde nabestaandenpensioen. We regelen dit voor u op het moment dat u met pensioen gaat. Wij vragen u dan dit te bevestigen.

Let op! Was u in dienst voor 1 januari 2018? Dan gelden er voor u extra regels. Bekijk de overgangsbepalingen die voor u van toepassing zijn in ons pensioenreglement: verhogen van ouderdomspensioen met uw nabestaandenpensioen.

Voor meer informatie neem contact met ons op via 045 579 62 65. U kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel uw vraag via de chat.

[cms: qa-q1q2]
Hoe oud zijn uw kinderen?
[cms: qa-q1q2q1]
[cms: qa-q1q2a1]
[cms: qa-q1q1]
Welke relatie heeft u met uw partner?
[cms: qa-q1q1q1]
[cms: qa-q1q1a1]
[cms: qa-q1q1q3]
[cms: qa-q1q1a1]

ABP NabestaandenPensioen voor uw partner

Als u samenwoont en u heeft uw partner aangemeld dan is het nabestaandenpensioen voor uw partner (ook partnerpensioen genoemd) automatisch geregeld.
Hoogte nabestaandenpensioen voor uw partner
De hoogte van het nabestaandenpensioen is afhankelijk van veel factoren. Zoals uw leeftijd op het moment van overlijden, of u nog pensioen opbouwt, of u eerder getrouwd was of samenwoonde. 
Hoeveel nabestaandenpensioen uw partner krijgt, ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht, in MijnABP en op mijnpensioenoverzicht.nl.
 
De hoogte van uw nabestaandenpensioen is over de pensioenopbouw vanaf 2018 70% van het ouderdomspensioen, echter over de pensioenopbouw vóór 2018 is de hoogte van het nabestaandenpensioen lager dan 70%. 
In het onderstaande overzicht leest u in hoofdlijnen hoe hoog het nabestaandenpensioen is zonder toepassing van extra regels en/of rechten zoals  aanvullingen en compensaties.
 
Periode
pensioenopbouw

Hoogte nabestaandenpensioen
bij overlijden vóór 65 jaar
Hoogte nabestaandenpensioen
bij overlijden op of ná 65 jaar
Vanaf 1-1-2018

70% van het ouderdomspensioen 70% van het ouderdomspensioen
1-1-2016 tot
1-1-2018
50% van het ouderdomspensioen 70% van het ouderdomspensioen
1-1-2015 tot
1-1-2016
50% van het ouderdomspensioen 50% van het ouderdomspensioen
1-1-2006 tot
1-1-2015
5/10 deel van het ouderdomspensioen 5/14 deel van het ouderdomspensioen
1-1-2004 tot
1-1-2006
5/7 deel van het ouderdomspensioen 5/14 deel van het ouderdomspensioen
Tot 1-1-2004

5/7 deel van het ouderdomspensioen 5/7 deel van het ouderdomspensioen

Bij Premie en Pensioenberekeningen leest u meer uitleg over de berekening van het nabestaandenpensioen.
 
Voor meer informatie neem contact met ons op via 045 579 62 65. U kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel uw vraag via de chat.

[cms: qa-q1q2a1]

ABP NabestaandenPensioen voor uw kinderen

Uw kinderen krijgen geen nabestaandenpensioen omdat ze 25 jaar of ouder zijn.

Voor meer informatie neem contact met ons op via 045 579 62 65. U kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel uw vraag via de chat.

[cms: qa-q1q1q1]
Bent u in het buitenland getrouwd?
[cms: qa-q1q1q1a1]
[cms: qa-q1q1q1a2]
[cms: qa-q1q2q1]
Woont u in het buitenland?
[cms: qa-q1q2q1a1]
[cms: qa-q1q2q1a2]
[cms: qa-q1q1q3]
Woont u in het buitenland?
[cms: qa-q1q1q3a1]
[cms: qa-q1q1q3a2]
[cms: qa-q1q2q1a2]

ABP NabestaandenPensioen voor uw kinderen

Het nabestaandenpensioen voor uw kinderen (ook wezenpensioen genoemd) is automatisch geregeld. U hoeft niet aan ons door te geven dat u kinderen heeft.
Als u overlijdt, krijgen uw kinderen maandelijks of 1 keer een pensioenuitkering. 
 
Ook geadopteerde, stief- of pleegkinderen kunnen recht hebben op nabestaandenpensioen. De geadopteerde, stief- of pleegkinderen moeten op het adres van de overleden ouder zijn ingeschreven en deze ouder droeg bij in de kosten van levensonderhoud. De stief- of pleegkinderen moeten na het overlijden van de ouder/ouders zelf of via de partner van de overleden ouder/voogd contact opnemen met ABP. Deze gegevens ontvangen wij niet automatisch van de gemeente.
 
Voorwaarden
Uw kinderen krijgen nabestaandenpensioen zolang zij nog geen 25 zijn. Nabestaandenpensioen dat al voor 2018 is ingegaan, stopt als een kind 21 wordt. Gaat uw kind samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Of was er voor de ingang van het wezenpensioen al sprake van partnerschap? Dan heeft dit vanaf 2018 geen invloed meer. Uw kind heeft dan gewoon recht op nabestaandenpensioen.
 
Hoogte nabestaandenpensioen voor uw kinderen
Het nabestaandenpensioen voor uw kind is 14% van het ouderdomspensioen dat u zou ontvangen als u tot uw AOW-leeftijd bij ABP pensioen zou opbouwen. Het pensioen wordt twee keer zo hoog als beide ouders overlijden. Hoeveel nabestaandenpensioen uw kinderen krijgen, ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht, in MijnABP en op mijnpensioenoverzicht.nl
 
In het onderstaande overzicht leest u in hoofdlijnen hoe hoog het nabestaandenpensioen voor uw kinderen is zonder toepassing van extra regels en/of rechten zoals  aanvullingen. Hier ziet u ook wat de maximale som is als u meerdere kinderen heeft.
 
Periode
pensioenopbouw 

Hoogte nabestaandenpensioen
bij overlijden één ouder
Hoogte nabestaandenpensioen
bij overlijden beide ouders
Vanaf 1-1-2018 *

14% van het ouderdomspensioen 28% van het ouderdomspensioen
1-1-2008 tot 
1-1-2018**
1/10 van het ouderdomspensioen 2/10 van het ouderdomspensioen

Tot 1-1-2008*** 

1/7 deel van het ouderdomspensioen 2/7 deel van het ouderdomspensioen
*    maximale som nabestaandenpensioen voor alle kinderen is 70%
**   maximale som nabestaandenpensioen voor alle kinderen is 5/10
***  maximale som nabestaandenpensioen voor alle kinderen is 5/7
 
Bij Premie en Pensioenberekeningen leest u meer uitleg over de berekening van het nabestaandenpensioen.
 
Voor meer informatie neem contact met ons op via 045 579 62 65. U kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel uw vraag via de chat.

[cms: qa-q1q1q3a2]

ABP NabestaandenPensioen voor uw partner

Meestal is het nabestaandenpensioen voor uw partner (ook partnerpensioen genoemd) automatisch geregeld.
Woont u samen, dan weten wij dat niet. Wilt u regelen dat uw partner nabestaandenpensioen krijgt als u overlijdt? Meld uw partner aan. Dit kan als u een samenlevingscontract heeft.
 
Hoogte nabestaandenpensioen voor uw partner
De hoogte van het nabestaandenpensioen is afhankelijk van veel factoren. Zoals uw leeftijd op het moment van overlijden, of u nog pensioen opbouwt, of u eerder getrouwd was of samenwoonde. 
Hoeveel nabestaandenpensioen uw partner krijgt, ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht, in MijnABP en op mijnpensioenoverzicht.nl.
 
De hoogte van uw nabestaandenpensioen is over de pensioenopbouw vanaf 2018 70% van het ouderdomspensioen, echter over de pensioenopbouw vóór 2018 is de hoogte van het nabestaandenpensioen lager dan 70%. 
In het onderstaande overzicht leest u in hoofdlijnen hoe hoog het nabestaandenpensioen is zonder toepassing van extra regels en/of rechten zoals  aanvullingen en compensaties.
 
Periode
pensioenopbouw

Hoogte nabestaandenpensioen
bij overlijden vóór 65 jaar
Hoogte nabestaandenpensioen
bij overlijden op of ná 65 jaar
Vanaf 1-1-2018

70% van het ouderdomspensioen 70% van het ouderdomspensioen
1-1-2016 tot
1-1-2018
50% van het ouderdomspensioen 70% van het ouderdomspensioen
1-1-2015 tot
1-1-2016
50% van het ouderdomspensioen 50% van het ouderdomspensioen
1-1-2006 tot
1-1-2015
5/10 deel van het ouderdomspensioen 5/14 deel van het ouderdomspensioen
1-1-2004 tot
1-1-2006
5/7 deel van het ouderdomspensioen 5/14 deel van het ouderdomspensioen
Tot 1-1-2004

5/7 deel van het ouderdomspensioen 5/7 deel van het ouderdomspensioen

Bij Premie en Pensioenberekeningen leest u meer uitleg over de berekening van het nabestaandenpensioen.
 
Voor meer informatie neem contact met ons op via 045 579 62 65. U kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel uw vraag via de chat.

[cms: qa-q1q1q3a1]

ABP NabestaandenPensioen voor uw partner

Woont u samen in het buitenland, dan weten wij dat niet. Wilt u regelen dat uw partner nabestaandenpensioen krijgt als u overlijdt?
Laat het ons weten! Als u dit niet doet, krijgt uw partner geen nabestaanden- of ouderdomspensioen. Stuur ons een e-mail. Of stuur een brief naar:
 
ABP
Postbus 4806
6401 JL Heerlen
Het is belangrijk dat de adresgegevens van u en uw partner precies hetzelfde zijn. Geef dit ook altijd door aan het RNI (Registratie Niet-Ingezetenen).
 
Check daarna in MijnABP of uw partner nabestaandenpensioen krijgt.
 
Hoogte nabestaandenpensioen voor uw partner
De hoogte van het nabestaandenpensioen is afhankelijk van veel factoren. Zoals uw leeftijd op het moment van overlijden, of u nog pensioen opbouwt, of u eerder getrouwd was of samenwoonde. 
Hoeveel nabestaandenpensioen uw partner krijgt, ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht, in MijnABP en op mijnpensioenoverzicht.nl.
 
De hoogte van uw nabestaandenpensioen is over de pensioenopbouw vanaf 2018 70% van het ouderdomspensioen, echter over de pensioenopbouw vóór 2018 is de hoogte van het nabestaandenpensioen lager dan 70%. 
In het onderstaande overzicht leest u in hoofdlijnen hoe hoog het nabestaandenpensioen is zonder toepassing van extra regels en/of rechten zoals  aanvullingen en compensaties.
 
Periode
pensioenopbouw

Hoogte nabestaandenpensioen
bij overlijden vóór 65 jaar
Hoogte nabestaandenpensioen
bij overlijden op of ná 65 jaar
Vanaf 1-1-2018

70% van het ouderdomspensioen 70% van het ouderdomspensioen
1-1-2016 tot
1-1-2018
50% van het ouderdomspensioen 70% van het ouderdomspensioen
1-1-2015 tot
1-1-2016
50% van het ouderdomspensioen 50% van het ouderdomspensioen
1-1-2006 tot
1-1-2015
5/10 deel van het ouderdomspensioen 5/14 deel van het ouderdomspensioen
1-1-2004 tot
1-1-2006
5/7 deel van het ouderdomspensioen 5/14 deel van het ouderdomspensioen
Tot 1-1-2004

5/7 deel van het ouderdomspensioen 5/7 deel van het ouderdomspensioen

Bij Premie en Pensioenberekeningen leest u meer uitleg over de berekening van het nabestaandenpensioen.
 
Voor meer informatie neem contact met ons op via 045 579 62 65. U kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel uw vraag via de chat.

[cms: qa-q1q2q1a1]

ABP NabestaandenPensioen voor uw kinderen

Als u in het buitenland woont en overlijdt, dan weten wij niet altijd of u kinderen heeft. Soms kunnen wij dit achterhalen, maar niet altijd. Het is daarom belangrijk dat uw kinderen dan zelf nabestaandenpensioen aanvragen bij ABP. Zij moeten dan een e-mail of brief sturen met een kopie van de overlijdensakte van de burgerlijke staat van de gemeente of een overlijdensakte van een notaris.
Als u overlijdt, krijgen uw kinderen maandelijks of 1 keer een pensioenuitkering.
 
Ook geadopteerde, stief- of pleegkinderen kunnen recht hebben op nabestaandenpensioen. De geadopteerde, stief- of pleegkinderen moeten op het adres van de overleden ouder zijn ingeschreven en deze ouder droeg bij in de kosten van levensonderhoud. De stief- of pleegkinderen moeten na het overlijden van de ouder/ouders zelf of via de partner van de overleden ouder/voogd contact opnemen met ABP. Deze gegevens ontvangen wij niet automatisch van de gemeente. 
 
Voorwaarden
Uw kinderen krijgen nabestaandenpensioen zolang zij nog geen 25 zijn. Nabestaandenpensioen dat al voor 2018 is ingegaan, stopt als een kind 21 wordt. Gaat uw kind samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Of was er voor de ingang van het wezenpensioen al sprake van partnerschap? Dan heeft dit vanaf 2018 geen invloed meer. Uw kind heeft dan gewoon recht op nabestaandenpensioen.
 
Hoogte nabestaandenpensioen voor uw kinderen
Het nabestaandenpensioen voor uw kind is 14% van het ouderdomspensioen dat u zou ontvangen als u tot uw AOW-leeftijd bij ABP pensioen zou opbouwen. Het pensioen wordt twee keer zo hoog als beide ouders overlijden. Hoeveel nabestaandenpensioen uw kinderen krijgen, ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht, in MijnABP en op mijnpensioenoverzicht.nl
 
In het onderstaande overzicht leest u in hoofdlijnen hoe hoog het nabestaandenpensioen voor uw kinderen is zonder toepassing van extra regels en/of rechten zoals  aanvullingen. Hier ziet u ook wat de maximale som is als u meerdere kinderen heeft.
 
Periode
pensioenopbouw 

Hoogte nabestaandenpensioen
bij overlijden één ouder
Hoogte nabestaandenpensioen
bij overlijden beide ouders
Vanaf 1-1-2018 *

14% van het ouderdomspensioen 28% van het ouderdomspensioen
1-1-2008 tot 
1-1-2018**
1/10 van het ouderdomspensioen 2/10 van het ouderdomspensioen

Tot 1-1-2008*** 

1/7 deel van het ouderdomspensioen 2/7 deel van het ouderdomspensioen
*    maximale som nabestaandenpensioen voor alle kinderen is 70%
**   maximale som nabestaandenpensioen voor alle kinderen is 5/10
***  maximale som nabestaandenpensioen voor alle kinderen is 5/7
 
Bij Premie en Pensioenberekeningen leest u meer uitleg over de berekening van het nabestaandenpensioen.
 
Voor meer informatie neem contact met ons op via 045 579 62 65. U kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel uw vraag via de chat.

[cms: qa-q1q1q1a2]

ABP NabestaandenPensioen voor uw partner

Meestal is het nabestaandenpensioen voor uw partner (ook partnerpensioen genoemd) automatisch geregeld.
Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, hoeft u uw partner niet aan te melden.
 
Hoogte nabestaandenpensioen voor uw partner
De hoogte van het nabestaandenpensioen is afhankelijk van veel factoren. Zoals uw leeftijd op het moment van overlijden, of u nog pensioen opbouwt, of u eerder getrouwd was of samenwoonde. 
Hoeveel nabestaandenpensioen uw partner krijgt, ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht, in MijnABP en op mijnpensioenoverzicht.nl.
 
De hoogte van uw nabestaandenpensioen is over de pensioenopbouw vanaf 2018 70% van het ouderdomspensioen, echter over de pensioenopbouw vóór 2018 is de hoogte van het nabestaandenpensioen lager dan 70%. 
In het onderstaande overzicht leest u in hoofdlijnen hoe hoog het nabestaandenpensioen is zonder toepassing van extra regels en/of rechten zoals  aanvullingen en compensaties.
 
Periode
pensioenopbouw

Hoogte nabestaandenpensioen
bij overlijden vóór 65 jaar
Hoogte nabestaandenpensioen
bij overlijden op of ná 65 jaar
Vanaf 1-1-2018

70% van het ouderdomspensioen 70% van het ouderdomspensioen
1-1-2016 tot
1-1-2018
50% van het ouderdomspensioen 70% van het ouderdomspensioen
1-1-2015 tot
1-1-2016
50% van het ouderdomspensioen 50% van het ouderdomspensioen
1-1-2006 tot
1-1-2015
5/10 deel van het ouderdomspensioen 5/14 deel van het ouderdomspensioen
1-1-2004 tot
1-1-2006
5/7 deel van het ouderdomspensioen 5/14 deel van het ouderdomspensioen
Tot 1-1-2004

5/7 deel van het ouderdomspensioen 5/7 deel van het ouderdomspensioen

Bij Premie en Pensioenberekeningen leest u meer uitleg over de berekening van het nabestaandenpensioen.
 
Voor meer informatie neem contact met ons op via 045 579 62 65. U kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel uw vraag via de chat.

[cms: qa-q1q1q1a1]

ABP NabestaandenPensioen voor uw partner

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, hoeft u uw partner niet aan te melden. Maar trouwt u in het buitenland, dan weten wij dat niet.
Laat het ons weten! Als u dit niet doet, krijgt uw partner geen nabestaanden- of ouderdomspensioen. Stuur ons een e-mail. Of stuur een brief naar:
 
ABP
Postbus 4806
6401 JL Heerlen
Vergeet niet een kopie van de (Engelse of Nederlandse) huwelijksakte mee te sturen.
Het is belangrijk dat de adresgegevens van u en uw partner precies hetzelfde zijn. Geef dit ook altijd door aan het RNI (Registratie Niet-Ingezetenen).
 
Check daarna in MijnABP of uw partner nabestaandenpensioen krijgt.
 
Hoogte nabestaandenpensioen voor uw partner
De hoogte van het nabestaandenpensioen is afhankelijk van veel factoren. Zoals uw leeftijd op het moment van overlijden, of u nog pensioen opbouwt, of u eerder getrouwd was of samenwoonde. 
Hoeveel nabestaandenpensioen uw partner krijgt, ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht, in MijnABP en op mijnpensioenoverzicht.nl.
 
De hoogte van uw nabestaandenpensioen is over de pensioenopbouw vanaf 2018 70% van het ouderdomspensioen, echter over de pensioenopbouw vóór 2018 is de hoogte van het nabestaandenpensioen lager dan 70%. 
In het onderstaande overzicht leest u in hoofdlijnen hoe hoog het nabestaandenpensioen is zonder toepassing van extra regels en/of rechten zoals  aanvullingen en compensaties.
 
Periode
pensioenopbouw

Hoogte nabestaandenpensioen
bij overlijden vóór 65 jaar
Hoogte nabestaandenpensioen
bij overlijden op of ná 65 jaar
Vanaf 1-1-2018

70% van het ouderdomspensioen 70% van het ouderdomspensioen
1-1-2016 tot
1-1-2018
50% van het ouderdomspensioen 70% van het ouderdomspensioen
1-1-2015 tot
1-1-2016
50% van het ouderdomspensioen 50% van het ouderdomspensioen
1-1-2006 tot
1-1-2015
5/10 deel van het ouderdomspensioen 5/14 deel van het ouderdomspensioen
1-1-2004 tot
1-1-2006
5/7 deel van het ouderdomspensioen 5/14 deel van het ouderdomspensioen
Tot 1-1-2004

5/7 deel van het ouderdomspensioen 5/7 deel van het ouderdomspensioen

Bij Premie en Pensioenberekeningen leest u meer uitleg over de berekening van het nabestaandenpensioen.
 
Voor meer informatie neem contact met ons op via 045 579 62 65. U kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel uw vraag via de chat.