ABP NabestaandenPensioen

Nabestaandenpensioen is het pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Wij noemen dit ook partnerpensioen en wezenpensioen. Of uw nabestaanden pensioen krijgen, is afhankelijk van een aantal factoren.

U bouwt ABP NabestaandenPensioen op als uw werkgever is aangesloten bij ABP. Maar ook als u een uitkering ontvangt waarmee u ouderdomspensioen opbouwt bij ABP. 

ABP NabestaandenPensioen kan er zijn voor: