ABP InvaliditeitsPensioen

ABP InvaliditeitsPensioen is een aanvulling op de WAO-uitkering van UWV.

De hoogte van uw ABP InvaliditeitsPensioen is afhankelijk van het salaris dat u ontving voor u arbeidsongeschikt werd. En of u volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent.

Als u invaliditeitspensioen ontvangt en minimaal 15% arbeidsongeschikt bent, bouwt u ouderdomspensioen op. Het invaliditeitspensioen eindigt in elk geval op uw AOW-leeftijd, maar mogelijk eerder.

Heeft u een WAO-uitkering, maar nog geen ABP InvaliditeitsPensioen? Vraag het direct aan. Dan kijken wij of u er recht op heeft.

U kunt naast uw ABP InvaliditeitsPensioen bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft. Tenminste, als u niet boven uw bijverdienmarge uitkomt. Is dat wel zo, dan verlagen wij uw invaliditeitspensioen. Op uw toekenningsbrief staat precies hoeveel u mag bijverdienen.

Laat het ons altijd weten als u bijverdient. Stuur ons kopieën van bewijsstukken per e-mail of per post:

ABP Pensioenen IP/HPT
Antwoordnummer 1015
6401 DA Heerlen

UWV en ABP houden allebei loonheffing en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) in. Het kan zijn dat u daardoor te veel of te weinig betaalt. De Belastingdienst corrigeert dit via uw aangifte Inkomstenbelasting.

De hoogte van uw InvaliditeitsPensioen kan veranderen. Bijvoorbeeld als u meer bent gaan verdienen of als UWV uw uitkeringspercentage aanpast.

Lees meer over de hoogte van uw InvaliditeitsPensioen.

De hoogte van uw Herplaatsingstoelage kan veranderen. Bijvoorbeeld als u meer bent gaan verdienen of als UWV uw uitkeringspercentage aanpast. 

Lees meer over de hoogte van uw Herplaatsingstoelage.