WGA-vervolguitkering

ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen vult uw WGA-vervolguitkering van UWV maximaal tien jaar aan.

Slaagt u er binnen tien jaar in om tenminste een half jaar de helft van uw restverdiencapaciteit in te vullen? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de re-integratiebonus van ABP. Vul onderstaand formulier in en stuur dit naar ABP. Kijk ook op de website van UWV voor meer informatie.