WGA-vervolguitkering

ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen vult uw WGA-vervolguitkering van UWV maximaal tien jaar aan.

Slaagt u er binnen tien jaar in om tenminste een half jaar de helft van uw restverdiencapaciteit in te vullen? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de re-integratiebonus van ABP. Kijk ook op de website van UWV voor meer informatie.

Ik denk dat ik recht heb op arbeidsongeschiktheidspensioen
UWV is verplicht om aan ABP door te geven als u een WIA-uitkering krijgt. Zodra wij deze gegevens hebben ontvangen, krijgt u van ons een brief om uw arbeidsongeschiktheidspensioen aan te vragen. Dit kan ongeveer drie maanden duren. Tot die tijd hoeft u niets te doen.

Let op!
Als uw WIA-uitkering 1-1-2018 of later ingaat, is de nieuwe regeling bij arbeidsongeschiktheidspensioen van toepassing. Bij de nieuwe regeling bestaat geen recht meer op een re-integratiebonus.

Hulp nodig?