Loongerelateerde WGA-uitkering

ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen vult uw WGA-uitkering aan. UWV bepaalt uw restverdiencapaciteit. Dat is het bedrag dat u met werken nog kunt verdienen.

Ik denk dat ik recht heb op arbeidsongeschiktheidspensioen
UWV is verplicht om aan ABP door te geven als u een WIA-uitkering krijgt. Zodra wij deze gegevens hebben ontvangen, krijgt u van ons een brief om uw arbeidsongeschiktheidspensioen aan te vragen. Dit kan ongeveer drie maanden duren. Tot die tijd hoeft u niets te doen.
U vult uw restverdiencapaciteit niet volledig in. Het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen vult de loongerelateerde WGA-uitkering meestal aan tot 70% van het pensioengevend salaris. Heeft u daarnaast inkomsten uit arbeid? Dan kan uw totale inkomen boven de 70% uitkomen. U heeft ook recht op premievrije pensioenopbouw.
U vult uw restverdiencapaciteit volledig in. Het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen vult de loongerelateerde WGA-uitkering meestal aan tot 80% van het pensioengevend salaris. Afhankelijk van uw inkomsten uit arbeid, kan uw totale inkomen boven de 80% uitkomen. U heeft ook recht op premievrije pensioenopbouw.

Let op!
Gaat uw WIA-uitkering 1-1-2018 of later in? Dan is bij arbeidsongeschiktheidspensioen de nieuwe regeling van toepassing. Bij de nieuwe regeling spelen inkomsten geen rol meer. Is uw WIA- jaarloon groter dan het ongemaximeerde jaarloon? Dan vult het arbeidsongeschiktheidspensioen aan tot 80% van het ongemaximeerde WIA-jaarloon. Is uw WIA-jaarloon kleiner dan het ongemaximeerde jaarloon? Dan vult het arbeidsongeschiktheidspensioen aan tot 70% van het ongemaximeerde WIA-jaarloon.
Hulp nodig?