Loongerelateerde WGA-uitkering

ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen vult uw WGA-uitkering aan. UWV bepaalt uw restverdiencapaciteit. Dat is het bedrag dat u met werken nog kunt verdienen.

U vult uw restverdiencapaciteit niet volledig in. Het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen vult de loongerelateerde WGA-uitkering meestal aan tot 70% van het pensioengevend salaris. Heeft u daarnaast inkomsten uit arbeid? Dan kan uw totale inkomen boven de 70% uitkomen. U heeft ook recht op premievrije pensioenopbouw.
U vult uw restverdiencapaciteit volledig in. Het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen vult de loongerelateerde WGA-uitkering meestal aan tot 80% van het pensioengevend salaris. Afhankelijk van uw inkomsten uit arbeid, kan uw totale inkomen boven de 80% uitkomen. U heeft ook recht op premievrije pensioenopbouw.