Pensioen als u arbeidsongeschikt wordt

Ziek worden en daardoor langere of kortere tijd niet kunnen werken is heel vervelend. Arbeidsongeschikt worden is zelfs zeer ingrijpend. ABP wil ervoor zorgen dat juist in deze momenten geld- en pensioenzaken goed zijn geregeld voor u.

U bent korter dan twee jaar ziek

U bent een jaar ziek. In de meeste cao’s staat dat u 100% salaris blijft ontvangen. De opbouw van uw pensioen verandert dan ook niet. Kijk in de cao hoe dit bij uw werkgever is geregeld.

Tijdens het tweede jaar dat u ziek bent, krijgt u meestal 70% van uw oude salaris. Dit heeft geen gevolgen voor uw pensioenopbouw. Kijk in de cao hoe dit bij uw werkgever is geregeld.

U bent langer dan twee jaar ziek

Na twee jaar beoordeelt UWV of u arbeidsongeschikt bent. En of u een WIA-uitkering krijgt. Als u arbeidsongeschikt bent heeft u mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrije pensioenopbouw. Arbeidsongeschiktheidspensioen is een mogelijke, maandelijkse aanvulling en premievrije pensioenopbouw is een aanvulling op uw pensioen van later.

U heeft mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen:
•    Wanneer u van UWV een WIA-uitkering ontvangt.
•    U op uw eerste ziektedag ABP-deelnemer bent of als uw WIA-uitkering verband houdt met uw dienstverband bij een bij ABP aangesloten werkgever. Met andere woorden: uw WIA-uitkering is gebaseerd op de tijd dat u pensioen opbouwde bij ABP.

U heeft recht op premievrije pensioenopbouw:
•    Wanneer u recht heeft op arbeidsongeschiktheidspensioen en dit ook aanvraagt;
•    Wanneer u bent ontslagen;
•    Of wanneer u herplaatst bent in uw eigen of een andere functie.

Ik denk dat ik recht heb op arbeidsongeschiktheidspensioen
Als u hier recht op heeft dan informeren wij u over uw arbeidsongeschiktheidspensioen. UWV geeft het aan ons door als u een WIA-uitkering ontvangt (of heeft ontvangen). UWV is wettelijk verplicht om dit aan ons door te geven. Het duurt gemiddeld 1 tot 3 maanden voordat wij die informatie van UWV hebben gekregen en hebben verwerkt.

U hoeft niets te doen. Heeft u al een brief van ons gekregen? Lees hier meer informatie.

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen? Doe dan de check.

De hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspensioen is onder andere gebaseerd op het WIA-dagloon van UWV en de mate van arbeidsongeschiktheid.
Mogelijk kunt u uw pensioenopbouw aanvullen. U berekent dat heel makkelijk zelf met de rekenmodule. Check dit wel binnen 9 maanden na uw ontslag.
Premievrije pensioenopbouw wil zeggen dat u pensioen opbouwt zonder dat u hier premie voor betaalt. Met premievrije pensioenopbouw blijft u tijdens uw arbeidsongeschiktheid pensioen opbouwen. Het is gunstig voor u als de opbouw van uw pensioen wordt voorgezet. Daarmee worden uw ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen straks hoger.

U heeft recht op gedeeltelijke premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw als uw dienstverband wordt gewijzigd of beëindigd. Uw pensioenopbouw loopt door over het arbeidsongeschikte deel op basis van het inkomen dat u ontving voordat u ziek werd. Deze is altijd maximaal 50% van uw arbeidsongeschiktheidspercentage, tenzij uw arbeidsongeschiktheid het directe gevolg is van een dienstongeval of beroepsziekte.

Als uw arbeidsongeschiktheid het directe gevolg is van een dienstongeval en/of beroepsziekte, heeft u mogelijk recht op verhoogde premievrije pensioenopbouw. Dit betekent dat u straks meer pensioen krijgt. Is dit in uw situatie van toepassing? Neem dan contact met ons op. We informeren u dan over welke aanvullende informatie wij nodig hebben en hoe u dit het beste kunt aanleveren.

Hulp nodig?