Pensioen als u arbeidsongeschikt wordt

Ziek worden en daardoor langere of kortere tijd niet kunnen werken is heel vervelend. Arbeidsongeschikt worden is zelfs zeer ingrijpend. ABP wil ervoor zorgen dat juist in deze momenten geld- en pensioenzaken goed zijn geregeld voor u.

U bent korter dan twee jaar ziek

U bent een jaar ziek. In de meeste cao’s staat dat u 100% salaris blijft ontvangen. De opbouw van uw pensioen verandert dan ook niet. Kijk in de cao hoe dit bij uw werkgever is geregeld.

Tijdens het tweede jaar dat u ziek bent, krijgt u meestal 70% van uw oude salaris. Dit heeft geen gevolgen voor uw pensioenopbouw. Kijk in de cao hoe dit bij uw werkgever is geregeld.

U bent langer dan twee jaar ziek

Na twee jaar beoordeelt UWV of u arbeidsongeschikt bent. En of u een WIA-uitkering krijgt. Als u arbeidsongeschikt bent heeft u mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit pensioen bestaat uit een mogelijke maandelijkse uitkering en een aanvulling op uw pensioenopbouw.

U heeft mogelijk recht op een maandelijkse uitkering:
•    Wanneer u van UWV een WIA-uitkering ontvangt. U krijgt een WIA-uitkering als u minimaal 35% arbeidsongeschikt bent;
•    U op uw eerste ziektedag ABP-deelnemer bent of als uw WIA-uitkering verband houdt met uw dienstverband bij een bij ABP aangesloten werkgever.

U heeft recht op premievrije pensioenopbouw:
•    Wanneer u bent ontslagen;
•    Of wanneer u herplaatst bent in uw eigen of een andere functie.

Ik denk dat ik recht heb op arbeidsongeschiktheidspensioen
UWV is verplicht om aan ABP door te geven als u een WIA-uitkering krijgt. Zodra wij deze gegevens hebben ontvangen, krijgt u van ons een brief om uw arbeidsongeschiktheidspensioen aan te vragen. Dit kan ongeveer drie maanden duren. Tot die tijd hoeft u niets te doen.

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen? Doe dan de check.

De hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspensioen is onder andere gebaseerd op het WIA-dagloon van UWV, de mate van arbeidsongeschiktheid en uw pensioengevend inkomen.
Premievrije pensioenopbouw wil zeggen dat u de premie voor uw pensioenopbouw niet zelf hoeft te betalen. Met premievrije opbouw blijft u pensioen opbouwen. Daarmee kunnen uw ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen hoger worden.

U heeft recht op gedeeltelijke premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw als u niet langer meer werkzaam bent bij een ABP-werkgever. Uw pensioenopbouw loopt door over het arbeidsongeschikte deel op basis van het inkomen dat u ontving voordat u ziek werd.

Dienstongeval of beroepsziekte

Als uw arbeidsongeschiktheid het directe gevolg is van een dienstongeval en/of beroepsziekte, heeft u mogelijk recht op verhoogde premievrije pensioenopbouw. Is dit in uw situatie van toepassing? Voeg dan een verzoek voor verhoogde premievrije opbouw toe aan uw aanvraagformulier. Wij zullen uw verzoek beoordelen en indien nodig aanvullende informatie bij u opvragen.