Ik heb een brief ontvangen over ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen

Algemene informatie

U heeft een brief ontvangen van ABP dat u (misschien) recht heeft op arbeidsongeschiktheidspensioen en/of premievrije pensioenopbouw. Deze brief hebben wij u gestuurd omdat wij informatie van UWV hebben gekregen dat u een WIA-uitkering ontvangt of heeft ontvangen. UWV is wettelijk verplicht om dit aan ons door te geven.

Als u arbeidsongeschikt wordt, kan het zijn dat u recht heeft op arbeidsongeschiktheidspensioen. Het arbeidsongeschiktheidspensioen vult uw inkomen aan. De hoogte van deze aanvulling is afhankelijk van verschillende voorwaarden. Ook kan het zijn dat u recht heeft op premievrije pensioenopbouw. Hier zijn ook verschillende voorwaarden aan verbonden.

Op uw Pensioenoverzicht vindt u naast uw ouderdoms- en nabestaandepensioen ook informatie over pensioen bij arbeidsongeschiktheid. Daarnaast heeft u misschien informatie van uw (ex-)werkgever of UWV ontvangen over arbeidsongeschiktheidspensioen en/of premievrije pensioenopbouw. Maar het kan zijn dat u dit destijds over het hoofd heeft gezien. Daarom wijst ABP u nu op uw mogelijkheden. ABP wil ervoor zorgen dat uw geld- en pensioenzaken rondom uw arbeidsongeschiktheid goed geregeld zijn. Daarom ontvangt u met terugwerkende kracht waar u recht op heeft.

Wat moet u doen als u een brief heeft ontvangen?

In de brief die u heeft ontvangen staan de stappen die u moet ondernemen. Staat er in uw brief dat u najaar 2019 of begin 2020 meer informatie ontvangt? Wacht dan deze brief af voordat u zelf vervolgstappen onderneemt.

Wordt u in de brief gevraagd om uw arbeidsongeschiktheidspensioen aan te vragen? Log dan in met uw DigiD op MijnABP en vul uw bankrekeningnummer in. Lukt het niet om uw gegevens aan te passen in MijnABP? Neem dan contact met ons op via het telefoonnummer in uw brief.

U kunt van ABP een aanvulling ontvangen bij arbeidsongeschiktheid. U heeft hier recht op wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:

•    U ontvangt van UWV een WIA-uitkering;
•    U was op uw eerste ziektedag deelnemer bij ABP of uw WIA-uitkering houdt verband met uw dienstverband bij een ABP aangesloten werkgever;

Om ook in aanmerking te komen voor premievrije pensioenopbouw is het een voorwaarde dat u bent ontslagen, of herplaatst bent in uw eigen of een andere functie.

Ontvangt u een WGA-vervolguitkering? Dan heeft u ook recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen maar stopt het arbeidsongeschiktheidspensioen uiterlijk na 10 jaar. U bent door UWV geïnformeerd als uw uitkering een WGA-vervolguitkering is.

Premievrije pensioenopbouw wil zeggen dat u de premie voor uw pensioenopbouw niet zelf hoeft te betalen. Met premievrije opbouw blijft u pensioen opbouwen. Daarmee kunnen uw ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen hoger worden.

U heeft recht op (gedeeltelijke) premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw als u niet langer meer werkzaam bent bij een ABP-werkgever. Uw pensioenopbouw loopt door over het arbeidsongeschikte deel op basis van het inkomen dat u ontving voordat u ziek werd.
Als uit onze administratie is gebleken dat u recht heeft op arbeidsongeschiktheidspensioen dan kunt u de komende maanden een voorschot ontvangen. Achter de schermen zijn wij namelijk druk bezig om te berekenen wat de definitieve hoogte is van uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Wij kunnen het definitieve bedrag pas berekenen als wij alle gegevens compleet hebben. Vanaf begin 2020 kunnen wij u informeren over de definitieve uitkering die u van ons krijgt.

Uw voorschot is op een veilige manier berekend. Zo bent u er zeker van dat u nooit te veel ontvangt. U loopt dus geen risico dat u op enig moment te veel ontvangen voorschot moet terugbetalen.

U bent niet verplicht om uw voorschot aan te vragen. Vraagt u uw voorschot later aan dan 1 juli dan ontvangt u uw voorschot aan het einde van de eerst volgende maand waarin u uw voorschot heeft aangevraagd. Bijvoorbeeld, u vraagt uw voorschot 28 augustus aan. Dan ontvangt u eind september voor het eerst uw maandelijkse voorschot. De maanden waarin u geen voorschot heeft ontvangen worden verrekend met uw definitieve arbeidsongeschiktheidspensioen.

In mijn brief staat niets over een voorschot
Wanneer u geen recht heeft op een maandelijkse uitkering ontvangt u geen voorschot. Dat betekent niet altijd dat u geen recht heeft op een arbeidsongeschiktheidspensioen, maar wel dat dit recht op dit moment € 0,00 is. Dit heeft te maken met de hoogte van uw WIA-uitkering. Mocht in de toekomst blijken dat u alsnog recht heeft op arbeidsongeschiktheidspensioen, dan ontvangt u hier bericht over. Het kan zijn dat we nog niet definitief weten of u recht heeft op arbeidsongeschiktheidspensioen omdat wij nog niet alle gegevens compleet hebben.

Als u een arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt, worden uw maandelijkse inkomsten hoger. Dat kan gevolgen hebben voor uw zorg- en huurtoeslag of andere uitkeringen. Mogelijk gaat u ook meer belasting betalen. U kunt hierover contact opnemen met de Belastingdienst of uw uitkeringsinstantie.

Het is niet verplicht om uw arbeidsongeschiktheidspensioen aan te vragen. Het is een recht dat u heeft. Als u eenmaal arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt kunt u dit niet meer stopzetten. Heeft u recht op een voorschot maar wacht u liever uw definitieve berekening af? Geef uw bankrekeningnummer dan niet door in MijnABP.

Het arbeidsongeschiktheidspensioen heeft geen invloed op de hoogte van uw WIA-uitkering. Ook uw aanspraak op ouderdomspensioen wordt hierdoor niet verlaagd.

Nee, u hoeft uw (ex-)werkgever niet te infomeren wanneer u arbeidsongeschiktheidspensioen aanvraagt of ontvangt. Wanneer u recht heeft op gedeeltelijke premievrije voorzetting van uw pensioen hoeft u dit ook niet te communiceren naar uw (ex-)werkgever.
U heeft recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen zolang u een WIA-uitkering ontvangt en uw AOW-leeftijd nog niet bereikt heeft. Vanaf uw AOW-leeftijd stopt uw arbeidsongeschiktheidspensioen en kunt u uw ouderdomspensioen aanvragen.

U heeft recht op premievrije pensioenopbouw als u ontslagen of herplaatst bent in uw eigen of een andere functie. Uw premievrije pensioenopbouw loopt door tot uw AOW-leeftijd of tot wanneer uw WIA wordt beëindigd. 

Ontvangt u een WGA-vervolguitkering? Dan heeft u ook recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen maar stopt het arbeidsongeschiktheidspensioen uiterlijk na 10 jaar. U bent door UWV geïnformeerd als uw uitkering een WGA-vervolguitkering is.
Het kan zijn dat u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft. Daarom staan wij u graag telefonisch te woord. Op werkdagen tussen 8 en 17.30 uur kunt u terecht bij onze Klantenservice via het telefoonnummer dat in uw persoonlijke brief staat.