Ik heb een bericht ontvangen over ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen

Algemene informatie

Als u arbeidsongeschikt bent, kan het zijn dat u recht heeft op ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen. Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling op de WIA-uitkering die u van UWV ontvangt. De hoogte van deze aanvulling is afhankelijk van verschillende voorwaarden. Ook kan het zijn dat u recht heeft op premievrije pensioenopbouw. Hier zijn ook verschillende voorwaarden aan verbonden

Als u hier recht op heeft dan informeren wij u hierover. UWV geeft het aan ons door als u een WIA-uitkering ontvangt (of heeft ontvangen). UWV is wettelijk verplicht om dit aan ons door te geven. Het duurt gemiddeld 1 tot 3 maanden voordat wij die informatie van UWV hebben gekregen en hebben verwerkt. 

Op uw Pensioenoverzicht vindt u naast uw ouderdoms- en nabestaandepensioen ook informatie over pensioen bij arbeidsongeschiktheid. Daarnaast heeft u misschien informatie van uw (ex-) werkgever of UWV ontvangen over arbeidsongeschiktheidspensioen en/of premievrije pensioenopbouw. Maar het kan zijn dat u dit destijds over het hoofd heeft gezien. Daarom wijst ABP u nu op uw mogelijkheden. ABP wil ervoor zorgen dat juist in deze momenten geld- en pensioenzaken goed zijn geregeld voor u.

Wat moet u doen als u een brief heeft ontvangen?

Als u een brief heeft ontvangen waarin staat dat u een ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen kunt krijgen, kunt u dit in 4 stappen snel en makkelijk regelen: 

  1. Ga naar MijnABP 
  2. Log in met uw DigiD. Kijk op abp.nl/digid voor meer uitleg.
  3. Vul de gegevens in bij het onderdeel ‘arbeidsongeschiktheidspensioen’. Hier ziet u ook hoe hoog uw maandelijkse uitkering is 
  4. Klik op akkoord om uw arbeidsongeschiktheidspensioen aan te vragen. Lukt het niet om dit aan te vragen op MijnABP? Neem dan contact met ons op via het telefoonnummer in uw brief. 

Belangrijk: wilt u dat wij het arbeidsongeschiktheidspensioen overmaken aan uw werkgever? Vul dan samen met uw werkgever het aanvraagformulier en de machtigingsformulieren in en stuur dit naar ons op. U kunt dit niet via MijnABP regelen.

U kunt van ABP een uitkering ontvangen bij arbeidsongeschiktheid. U heeft hier recht op wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:

•    U ontvangt van UWV een WIA-uitkering;
•    U was op uw eerste ziektedag deelnemer bij ABP of uw WIA-uitkering houdt verband met uw dienstverband bij een ABP aangesloten werkgever;

Om ook in aanmerking te komen voor premievrije pensioenopbouw is het een voorwaarde dat u bent ontslagen, of herplaatst bent in uw eigen of een andere functie. Wij informeren u als u recht heeft op arbeidsongeschiktheidspensioen en/of premie vrije pensioenopbouw.

Premievrije pensioenopbouw wil zeggen dat u pensioen opbouwt zonder dat u hier premie voor betaalt. Met premievrije pensioenopbouw blijft u tijdens uw arbeidsongeschiktheid pensioen opbouwen. Het is gunstig voor u als de opbouw van uw pensioen wordt voorgezet. Daarmee worden uw ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen straks hoger. 

U heeft recht op (gedeeltelijke) premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw als uw dienstverband gewijzigd of beëindigd wordt. U bouwt premievrij pensioen op over het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Deze pensioenopbouw is op basis van het pensioengevend inkomen voordat u ziek werd. 

U hoeft hier niets voor te doen, wij regelen dit alvast voor u en informeren u hierover. Uw premievrije pensioenopbouw is pas definitief als u ook arbeidsongeschiktheidspensioen heeft aangevraagd. 

Wilt u geen premievrije pensioenopbouw, dan kunt u dit aan ons doorgeven, zodra u daarover bericht van ons heeft ontvangen. 

U kunt de hoogte van uw pensioen zien op MijnABP. Ook vindt u daar uw diensttijdoverzicht. Hierin staan de periode(s) waarover u pensioen heeft opgebouwd. De periode(s) van premievrije pensioenopbouw is in dit overzicht verwerkt.

Als u een arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt, worden uw maandelijkse inkomsten mogelijk hoger. Dat kan gevolgen hebben voor uw zorg- en huurtoeslag of andere uitkeringen. Mogelijk gaat u ook meer belasting betalen. U kunt hierover contact opnemen met de Belastingdienst of uw uitkeringsinstantie. 

Het is niet verplicht om uw arbeidsongeschiktheidspensioen aan te vragen. Het is een recht dat u heeft. Als u eenmaal arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt, kunt u dit niet meer stopzetten. 

Het arbeidsongeschiktheidspensioen heeft geen invloed op de hoogte van uw WIA-uitkering. Ook uw aanspraak op ouderdomspensioen wordt hierdoor niet verlaagd.

Als uw arbeidsongeschiktheid het directe gevolg is van een erkende beroepsziekte of dienstongeval heeft u mogelijk recht op verhoogde premievrije pensioenopbouw. Dat gaan we onderzoeken. Neem contact met ons op als dit in uw situatie zo is. Dan kijken we samen met u wat we nodig hebben om het onderzoek te starten.

U hoeft uw werkgever alleen te informeren als u een WIA-uitkering ontvangt en nog in dienst bent van uw werkgever. Als uw dienstverband beeindigd is, hoeft u uw ex-werkgever niet te infomeren. 

Belangrijk: wilt u dat wij het arbeidsongeschiktheidspensioen overmaken aan uw werkgever? Vul dan samen met uw werkgever het aanvraagformulier en de machtigingsformulieren in en stuur dit naar ons op. U kunt dit niet via MijnABP regelen. 

Arbeidsongeschiktheidspensioen

U heeft recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen zolang u een WIA-uitkering ontvangt en u uw AOW-leeftijd nog niet bereikt heeft. Vanaf uw AOW-leeftijd stopt uw arbeidsongeschiktheidspensioen en kunt u uw ouderdomspensioen aanvragen. Ontvangt u van UWV een WGA-vervolguitkering? Dan heeft u maximaal 10 jaar recht op arbeidsongeschiktheidspensioen. U bent door UWV geïnformeerd als uw uitkering een WGA-vervolguitkering is of wordt.

Premievrije pensioenopbouw

U heeft recht op premievrije pensioenopbouw tot uiterlijk uw AOW-leeftijd, tenzij UWV uw WIA-uitkering eerder beëindigt. Ontvangt u van UWV een WGA-vervolguitkering? Dan heeft u maximaal 10 jaar recht op premievrije pensioenopbouw. U bent door UWV geïnformeerd als uw uitkering een WGA-vervolguitkering is of wordt.
Nee, u hoeft ons niet te informeren over wijzigingen in uw WIA-uitkering. Wij ontvangen informatie van UWV over uw WIA-uitkering. Uw WIA heeft namelijk gevolgen voor de hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Als uw WIA-uitkering verandert, krijgen wij dat door van UWV. U hoeft daarom niets op te sturen. Wij beoordelen de wijzigingen van uw WIA-uitkering en u ontvangt van ons bericht wanneer uw arbeidsongeschiktheidspensioen wijzigt. Als uw arbeidsongeschiktheidspensioen niet wijzigt ontvangt u daar geen bericht van.

ABP is verplicht een indicatie te geven over de verschillende situaties die kunnen ontstaan, zoals bijvoorbeeld arbeidsongeschikt raken. Dat doen wij op MijnABP (onder Mijn Pensioenoverzicht) en via het jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Wij maken een inschatting op basis van volledige arbeidsongeschiktheid en uw pensioengevend jaarinkomen van de laatste jaren. 

Om het definitief te kunnen berekenen hebben wij gegevens van UWV nodig. Die krijgen wij pas als UWV doorgeeft dat u definitief arbeidsongeschiktheid wordt. Dat betekent dat wij niet meer dan een inschatting kunnen geven en die inschatting kan afwijken van uw definitieve bedrag. Aan deze indicatie kunt u geen rechten ontlenen.

Het kan zijn dat u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft. Daarom staan wij u graag telefonisch te woord. Op werkdagen tussen 8 en 17.30 uur kunt u terecht bij onze Klantenservice via het telefoonnummer dat in uw persoonlijke brief staat. Of kijk op onze contactpagina.
Hulp nodig?