Vaststelling pensioenreglement

De werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties zoals die zijn vermeld in de WPA bepalen de inhoud van de pensioenregeling. Die pensioenregeling leggen wij vast in het pensioenreglement. Het bestuur stelt het pensioenreglement vast. Het bestuur is ook bevoegd om aanvullende regels te maken over de uitvoering van de regeling.
Hulp nodig?