Leeswijzer

In dit reglement vindt u uw rechten en plichten van uw pensioen bij ABP.
Waar wilt u meer over weten?[cms: qa-q1]
[cms: qa-q1a0]
[par. Hoofdstuk 1]

Wilt u een overzicht van wat deze pensioenregeling inhoudt?

In laag 1 en in laag 2 vindt u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. Dit is laag 3. Hierin vindt u alle rechten en plichten over uw pensioen. 
[cms: qa-q1a1]
[par. Hoofdstuk 1]

Wat is er geregeld?

Bijvoorbeeld is er partnerpensioen? Of kan ik eerder met pensioen en wat zijn dan de voorwaarden? De antwoorden op uw vragen zijn afhankelijk van de levensfase waarin u zich bevindt.

Let op! Als u gedeeltelijk met pensioen gaat kunt u uw antwoorden in het onderdeel U bouwt pensioen bij ons op (voor het gedeelte dat u blijft werken) en het onderdeel U bent met pensioen (voor het gedeelte dat u met pensioen gaat) vinden. 

[cms: qa-q1a2]
[par. Hoofdstuk 1]

Hoe berekent ABP de hoogte van het pensioen?

Hoe hoog is mijn pensioen, of wat krijgt mijn partner als ik overlijd? Dit is onder andere afhankelijk van het aantal dienstjaren, uw inkomen, uw burgerlijke staat en eventueel uw arbeidsongeschiktheid. Dit leest u in het gedeelte Premie en pensioenberekeningen.
[cms: qa-q1a3]
[par. Hoofdstuk 1]

Wat zijn overgangsbepalingen?

In het verleden hebben er bepalingen in het reglement gestaan die alleen gelden voor de mensen die toen deelnamen. Deze kunnen op u van toepassing zijn en invloed hebben op de hoogte van uw pensioen. Dit noemen wij overgangsbepalingen. Als er ergens in het reglement overgangsbepalingen gelden, ziet u een blokje met de tekst overgangsbepaling, u ziet dan bijvoorbeeld:
 
  • Was u op 1 januari 2015 65 jaar of ouder? Dan gelden er voor u extra regels (link naar pdf).
Dat betekent dat als u op 1 januari 2015 ouder was dan 65, u dan in de pdf de overgangsbepalingen kunt zien die op u van toepassing zijn. In de overgangsbepalingen kunnen termen staan die niet of met een andere definitie in dit pensioenreglement voorkomen. Voor deze termen geldt de definitie van het pensioenreglement waar de overgangsbepaling uitkomt.
[cms: qa-q1a4]
[par. Hoofdstuk 1]

Verschillende typen vragen

In het pensioenreglement leest u wat uw rechten en plichten zijn. Hoeveel pensioen u heeft opgebouwd vindt u in MijnABP. Wilt u weten hoe dit bedrag is opgebouwd, dan vindt u dat in het gedeelte Premie- en pensioenberekeningen. Was u voor 2018 al in dienst? Dan kunnen voor u overgangsbepalingen gelden. Die vindt u in de bijlage.

Type vraag
Aard v.d. vraag
Voor wie
Waar antwoord
Wat
Wat is er geregeld
Voor iedereen, zie ook de overgangsbepalingen
Pensioenreglement
Hoeveel
Hoogte pensioen
Voor iedereen anders
MijnABP (informatief)
Hoe tot stand gekomen
Uitleg over rekenwijze
Voor iedereen hetzelfde, maar zie ook de overgangsbepalingen

Premie en pensioenberekeningen

Bijlage pensioenreglement

[cms: qa-q1a5]
[par. Hoofdstuk 1]

Begrippen en definities

We gebruiken begrippen en definities om de vragen efficiënter te beantwoorden. Als u wilt weten of we hetzelfde bedoelen kunt u de toelichting in de begrippenlijst opzoeken. In sommige gevallen ziet u ook een link staan naar een ander onderdeel van het reglement waar we het begrip uitgebreid toelichten.
In MijnABP vindt u het pensioen dat u gaat ontvangen als u op uw AOW-leeftijd met pensioen gaat. In dit bedrag hebben wij de berekeningen van de overgangsbepalingen verwerkt. Hier kunt u ook uitrekenen wat andere keuzes voor uw pensioen zullen betekenen. De pensioenbedragen die daarin staan zijn geen onderdeel van dit pensioenreglement.

Let op! Wij kunnen in MijnABP niet op ieder moment het exacte bedrag laten zien. Dat doen we op het moment dat u met pensioen gaat, of eerder als u daar naar vraagt. Het bedrag dat u in MijnABP ziet is daarom informatief. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Dat geldt voor alle informatie die u in MijnABP ziet.
Brief of digitaal.
De 'Stichting Pensioenfonds ABP' of het ABP-bestuur.
We spreken u aan in 3 situaties:
  • U bent deelnemer aan deze pensioenregeling (zie Wanneer bent u deelnemer bij ABP), of;
  • U heeft gewerkt bij een ABP-werkgever maar bent nog niet gepensioneerd, of;
  • U bent gepensioneerd.
Als we over uw partner spreken. Vanwege de leesbaarheid gebruiken we hij en zij willekeurig door elkaar.
Hulp nodig?