Uw keuzes als u met pensioen gaat

Als u met pensioen gaat, kunt u een aantal keuzes maken. U kunt deze keuzes ook combineren.

Eerder stoppen of juist langer doorwerken? Meer pensioen nu of juist later? Er is meer mogelijk dan u denkt. Bekijk welke keuzes u heeft.

  • Let op! Heeft u meegedaan aan de levensloopregeling? En heeft u levenslooptegoed dat u nog niet heeft gebruikt voor levensloopverlof? Dan kunt u dit omzetten in ouderdomspensioen. Uw ouderdomspensioen wordt hierdoor hoger. Uw totale pensioenopbouw mag niet meer worden dan u fiscaal had mogen opbouwen. U maakt de keuze voor u met pensioen gaat of uiterlijk de dag voor het bereiken van de AOW-leeftijd. De levensloopregeling vervalt op 1 november 2021.
  • Let op! Maakt u gebruik van Nettopensioen of neemt u aanvullend vrijwillig deel aan ons pensioen? De keuzes die u maakt gelden dan automatisch ook hiervoor.
  • Let op! De keuze die u maakt kunt u niet meer terugdraaien.

Welke keuzes kunt u maken?

Welke keuzes u kunt maken, hangt af van uw situatie op het moment dat u met pensioen gaat. Bekijk de keuzes voor uw situatie.
Hulp nodig?