Informatie die u aan ons moet doorgeven en informatie die u van ons krijgt

Waar wilt u meer over weten?[cms: qa-q1]
[cms: qa-q1q1a1]
[par. Hoofdstuk 12]

Wat moet u aan ons doorgeven?


Verandert er iets in uw situatie? Geef dat dan direct aan ons door. U kunt dat in de meeste gevallen ook in MijnABP doen. 

Als er iets in uw situatie verandert, horen we dat vaak van uw werkgever of van de gemeente waar u woont. Maar sommige dingen horen we niet van hen en moet u aan ons doorgeven. Hieronder staan de veranderingen die u aan ons door moet geven:
 • Wijziging van uw bankrekeningnummer als u een pensioen ontvangt.
 • Een nieuw e-mailadres.
 • Als u met pensioen gaat.
 • U gaat tijdens uw verlof werken bij een niet ABP-werkgever.
 • Als kinderen (niet uw biologische kinderen) deel gaan uitmaken van uw gezin of als u de kosten voor levensonderhoud van die kinderen gaat betalen.

  Ook de volgende veranderingen moet u aan ons doorgeven:
Als u samenwoont of gaat samenwonen zonder geregistreerd partnerschap of zonder te trouwen. U moet dat bij ons melden en verklaren dat u voldoet aan de voorwaarden (zie ook U heeft een partner). Dat kunt u ook via MijnABP doen.
 
Let op! Het is belangrijk om dit aan ons door te geven als u gebruik wilt maken van partnerpensioen. Als u gaat samenwonen en dat niet aan ons doorgeeft heeft uw partner geen recht op partnerpensioen. 
 • U beëindigt het samenwonen met een samenlevingscontract of u voldoet niet meer aan de voorwaarden (zie U heeft een partner).
 • U gaat scheiden of u eindigt uw geregistreerd partnerschap en u wilt uw pensioen verdelen (verevenen of splitsen) of spreekt met uw ex-partner af dat uw ex-partner geen recht heeft op partnerpensioen (zie U gaat uit elkaar).
Let op! Als u wilt verevenen of splitsen moet u dat binnen twee jaar aan ons doorgeven.
 • Als u naar het buitenland verhuist. Ook als u een correspondentieadres in Nederland houdt of als u in het buitenland woont en een partnerschap aangaat.
 • U woont in het buitenland: 
  • Als u gaat trouwen, samenwonen of geregistreerd partnerschap begint, moet u uw partner zelf bij ons aanmelden. Dit geldt ook als u deze relatie beëindigt.
  • Uw nabestaanden moeten uw overlijden doorgeven;
  • Als u verhuist moet u uw nieuwe adres aan ons doorgeven.
U wilt extra pensioen opbouwen met ABP ExtraPensioen (zie Regelingen waar u voor kunt kiezen).
Als u liever heeft dat u uw arbeidsongeschiktheidspensioen via uw werkgever ontvangt en uw werkgever hiermee akkoord gaat.
[cms: qa-q1q2a1]
[par. Hoofdstuk 12]

Welke informatie krijgt u van ons?

Hieronder staat welke informatie u van ons krijgt, en hoe vaak u deze informatie van ons krijgt.
Als u begint met pensioen opbouwen bij ABP ontvangt u van ons Pensioen 1-2-3. Hierin staat welke regels er gelden en in welke gevallen u zelf iets moet doen.
Dit is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Als deelnemer krijgt u dit ieder jaar van ons. In uw UPO staat hoeveel pensioen u tot nu toe heeft opgebouwd. Er staat ook in hoeveel pensioen u naar verwachting krijgt als u met pensioen gaat op uw AOW-leeftijd. Ook ziet u hier een inschatting van uw pensioen op uw AOW-leeftijd als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. Er staat ook bij welke verhoging wij bij dit pensioen optellen als we indexeren. Uw UPO staat ook in MijnABP.
Bent u met pensioen? Dan sturen wij u ieder jaar een pensioenoverzicht. Daarin staat hoeveel pensioen u krijgt. En hoeveel het partnerpensioen en het wezenpensioen is. Er staat ook bij welke verhoging wij bij dit pensioen optellen als we indexeren. Uw Pensioenoverzicht staat ook in MijnABP.
Heeft u eerder pensioen bij ons opgebouwd, maar doet u dat niet meer? Dan zetten wij elk jaar voor u een pensioenoverzicht klaar in MijnABP. Daarin staat hoeveel pensioen u bij ons heeft opgebouwd. Er staat ook bij welke verhoging wij bij dit pensioen optellen als we indexeren. Ook ziet u hier een inschatting van uw te verwachten pensioen op uw AOW-leeftijd en van uw pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. Dit overzicht krijgt u daarnaast ook elke vijf jaar toegestuurd.
Heeft u pensioen bij ons opgebouwd en bent u uit elkaar? En heeft uw ex-partner niet afgezien van partnerpensioen? Dan sturen wij uw ex-partner elke vijf jaar een pensioenoverzicht. Daarin staat hoeveel partnerpensioen uw ex-partner krijgt.
Stopt uw deelname aan onze regeling? Dan stopt u ook met pensioen opbouwen bij ons. Wij sturen u dan een beëindigingsbrief en informeren u over het pensioen dat u bij ons heeft opgebouwd. Dit ziet u op MijnABP. Er staat ook in welke keuzes u voor uw pensioen nog kunt maken. 
[cms: qa-q1q3a1]
[par. Hoofdstuk 12]

Waar vindt u meer informatie over uw pensioen?

Hieronder staat waar u meer informatie over uw pensioen kunt vinden.
Op www.abp.nl vindt u dit pensioenreglement. Verandert er iets in onze pensioenregels? Dan informeren we u daarover. We verwerken de verandering ook in ons pensioenreglement. 
In MijnABP vindt u informatie over uw persoonlijke situatie en wat dit betekent voor uw pensioen. Hier kunt u ook:  
 • De hoogte van uw opgebouwde pensioenen zien;
 • Uw contactgegevens wijzigen;
 • Uw pensioengegevens inzien;
 • Berekeningen maken; 
 • Offertes aanvragen;
 • Uw pensioen aanvragen;
 • Alle informatie vinden over uw pensioenregeling.
In het pensioenregister ziet u hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd, bij uw ABP-werkgever en bij andere werkgevers. Hiervoor gaat u naar Mijnpensioenoverzicht.
In ons jaarverslag staat wat er in dat jaar met de ABP-pensioenen gebeurd is. Bijvoorbeeld de kosten die wij betaald hebben om de pensioenpremies te beheren en bij te houden. U vindt hier onder andere de kosten die wij betaald hebben voor alle ABP-pensioenen bij elkaar, ook de kosten per deelnemer en relevante informatie over onze beleggingen. U vindt ons jaarverslag op www.abp.nl.
Hulp nodig?