Maakt u langer dan één jaar gebruik van levensloopverlof?

Uw pensioenopbouw stopt nadat u één jaar gebruik heeft gemaakt van levensloopverlof. De pensioenopbouw loopt echter wel door als u werkt in een sector waarin:

  1. andere afspraken zijn gemaakt over de periode waarover pensioenopbouw tijdens levensloopverlof plaatsvindt; of
  2. u uitzicht had op functioneel leeftijdsontslag en die regeling is vervangen door een sectorale levensloopregeling en het einde van uw levensloopverlof direct aansluit op de ingang van uw ouderdomspensioen.
Hulp nodig?