Partnerpensioen over pensioenopbouw voor 1 januari 2018 bij overlijden voor 65 jaar

Heeft u deelgenomen aan de pensioenregeling van ABP voor 1 januari 2018? Dan leest u hieronder in welke situaties uw partner recht heeft op partnerpensioen over de periode voor 1 januari 2018. En hoe hoog het partnerpensioen is.