Partnerpensioen over pensioenopbouw vóór 1 januari 2018 bij overlijden op of na 65 jaar