Kreeg u in de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2017 recht op arbeidsongeschiktheidspensioen?

Dan gelden voor u de regels van hoofdstuk 11 van het pensioenreglement van 31 december 2017.

Hoe hoog is uw arbeidsongeschiktheidspensioen?

Hieronder kunt u per situatie zien hoe uw arbeidsongeschiktheidspensioen wordt berekend.

  • Met ‘breuk’ bedoelen we maximum dagloon gedeeld door het dagloon;
  • Met inkomen bedoelen we uw pensioengevend inkomen dat van toepassing was in het jaar voordat u recht kreeg op het arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit inkomen is: o indien van toepassing vermenigvuldigd met de deeltijdfactor;
    - verhoogd op basis van hoofdstuk 7.6 (indexeren); en
    - verminderd met 3%.
  • Met ‘-/-‘ bedoelen we minus.