Herplaatsingstoelage

De herplaatsingstoelage is een aanvulling op uw WAO-uitkering en uw invaliditeitspensioen als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en uw resterende verdiencapaciteit volledig heeft benut. De herplaatsingstoelage vult aan tot 80% van uw oude inkomen.
Let op: is uw recht op een WAO-uitkering ontstaan vóór 1 januari 2004 en uw recht op de herplaatsingstoelage vóór 1 januari 2009?
Dan gaan we voor de hoogte van de herplaatsingstoelage uit van 100% van het inkomen dat als grondslag dient voor uw invaliditeitspensioen. Verder wordt de hoogte vastgesteld zoals hieronder opgenomen.