Heeft u recht op een invaliditeitspensioen?

Dan hangt de meetelwaarde af van het moment waarop het recht op invaliditeitspensioen is ontstaan of waardoor het recht is ontstaan.

We kennen de volgende situaties:

  • Voor 1 april 1997
  • Van 1 april 1997 tot 1 januari 2004
  • Van 1 januari 2004 tot 1 januari 2007
  • Vanaf 1 januari 2007

We tellen de tijd als volgt mee:

Arbeidsongeschiktheidspercentage Meetelwaarde
80% of meer
100%
65% tot 80% 80%
55% tot 65% 60%
45% tot 55% 50%
35% tot 45% 40%
25% tot 35% 30%
15% tot 25% 20%

We tellen de tijd als volgt mee:

Arbeidsongeschiktheidspercentage Meetelwaarde
80% of meer
70%
65% tot 80% 56%
55% tot 65% 42%
45% tot 55% 35%
35% tot 45% 28%
25% tot 35% 21%
15% tot 25% 14%
Let op: voor de pensioengeldige tijd tot 1 januari 2015 geldt de meetelwaarde zoals opgenomen onder de periode “voor 1 april 1997”.

We tellen de tijd tot 1 januari 2015 als volgt mee:

Arbeidsongeschiktheidspercentage Meetelwaarde
80% of meer
70%
65% tot 80% 56%
55% tot 65% 42%
45% tot 55% 35%
35% tot 45% 28%
25% tot 35% 21%
15% tot 25% 14%
Op de tijd vanaf 1 januari 2015 is paragraaf 7.1.4 van toepassing.

We tellen de tijd als volgt mee:

Arbeidsongeschiktheidspercentage Meetelwaarde
80% of meer
50%
65% tot 80% 40%
55% tot 65% 30%
45% tot 55% 25%
35% tot 45% 20%
25% tot 35% 15%
15% tot 25% 10%
Hulp nodig?