Had u op 31 december 2009 recht op arbeidsongeschiktheidspensioen?

Dan gelden voor u de regels van artikel 11.1 tot en met 11.7, 11.12, 11.13 en 11.15 tot en met 11.17 van het pensioenreglement van 31 december 2009.

Hoe hoog is uw arbeidsongeschiktheidspensioen?

Hieronder kunt u per situatie zien hoe uw arbeidsongeschiktheidspensioen wordt berekend.

  • Met ‘breuk’ bedoelen we maximum dagloon gedeeld door het dagloon;
  • Met inkomen bedoelen we het pensioengevend inkomen op basis waarvan pensioenopbouw plaatsvond op het moment dat u arbeidsongeschikt werd. Dit is indien van toepassing vermenigvuldigd met de deeltijdfactor;
  • Met ‘-/-‘ bedoelen we minus.
Let op: in 2010 zijn de regels voor het arbeidsongeschiktheidspensioen veranderd. Is het arbeidsongeschiktheidspensioen op basis van die nieuwe regels, die op 1 januari 2010 zijn ingegaan, hoger voor u? Dan is uw arbeidsongeschiktheidspensioen op 31 december 2009 berekend op basis van de regels die golden tot 2018. U vindt deze regels terug onder ‘Kreeg u in de periode vanaf 1 januari 2010 tot en met 31 december 2017 recht op arbeidsongeschiktheidspensioen?’