K3 Bijlage - Heeft u in de periode van 1 januari 1986 tot 1 januari 1996 pensioen opgebouwd bij ABP?

Vanaf 1 januari 1986 past ABP het zogeheten franchisesysteem toe bij de opbouw van het pensioen. Tot 1 januari 1995 was de franchise afhankelijk van uw burgerlijke staat.

Hierdoor kan sprake zijn van een aanvulling op uw ouderdomspensioen in de volgende situatie:

1. Toen u pensioen opbouwde bij ABP, bouwde uw echtgenoot/partner tegelijk ook pensioen op. En bij de pensioenopbouw van uw echtgenoot/partner is rekening gehouden met een toekomstig recht op AOW. 
Als u nabestaandenpensioen van ABP ontvangt, kunt u daar in de volgende situaties een aanvulling of korting op krijgen:
2. U bent partner en krijgt partnerpensioen.
3. U bent wees en krijgt wezenpensioen.

Wanneer stopt of wijzigt de aanvulling/korting?

U krijgt de aanvulling of korting op uw pensioen van ABP zolang dat pensioen aan u wordt uitbetaald. Uw aanvulling of korting kan wijzigen of stoppen als er iets verandert in uw AOW/Anw-uitkering of in uw persoonlijke situatie. Een wijziging van uw AOW/Anw-uitkering hoeft u niet aan ons door te geven. Overige wijzigingen in uw persoonlijke situatie moet u wel direct schriftelijk aan ons doorgeven.

Let op: bent u ‘uitreiziger’ in de zin van de AOW of Anw?

Dan krijgt u geen aanvulling.