Toelichting op uw pensioenoverzicht

In deze toelichting vindt u meer informatie over het pensioenoverzicht dat u van ons heeft ontvangen. Dit pensioenoverzicht ontvangt u naast de betaalspecificatie(s) en de jaaropgave van ons.

Het jaarlijkse pensioenoverzicht geeft u inzicht in:

  • Het jaarlijkse pensioenbedrag dat u van ons krijgt;
  • Wat uw partner of kinderen krijgen als u overlijdt.